De plaats van theologie
in universiteit,
kerk en samenleving

Afscheidsrede
uitgesproken
door Adelbert Denaux
decaan TST

Tilburg University
2012, 64 pages,
ISBN: 978-94-6167-127-1

 

 

 

 

 

De plaats van theologie in universiteit, kerk en samenleving

Rede uitgesproken door Adelbert Denaux, bij zijn afscheid
als decaan van de Tilburg School of Catholic Theology,
te Tilburg, op 14 december 2012.

INHOUDSOPGAVE

Inleiding p.6

1. De plaats van de Faculteit theologie aan
    de Universiteit van Tilburg
p.10

  Theologie en wetenschap? p.11

  Theologie en andere wetenschappen, in het bijzonder de
  religiewetenschappen (resp.cultuurwetenschappen) p.15

  Bijdrage van de theologie aan de universiteit? p.18

2. De plaats van de Faculteit theologie in de Kerk p.22

3. Theologie als dienst aan de samenleving p.28

Besluit p.32

Literatuur p.36

Bibliography Adelbert Denaux p.40