Het Centrum beschikt over een gespecialiseerde bibliotheek bestaande uit een specifieke documentatie; encyclopedieën, referentiewerken en gespecialiseerde werken over de "nieuwe religieuze bewegingen" en hun context.

Meerdere duizenden werken, talrijke artikels, gespecialiseerde tijdschriften, berichten en verslagen, alsook een juridische afdeling vormen een bron van referenties die toegankelijk zijn zowel voor het publiek als voor onderzoekers.

Een afdeling is gewijd aan het audiovisuele medium en aan het publiek wordt de toegang tot internet aangeboden.

“De bibliotheek is beschikbaar voor studenten om hun eindwerk af te ronden en ondersteunt hen bij hun onderzoek.

DATABASE
Zoeken van werken op verschillende criteriums, samenvattingen, sleutelwoorden, taal... in de database toegankelijk op UniCat.be


Union Catalogue of Belgian Librairies

UniCat is een centrale catalogus van Belgische bibliotheken. Het richt zich op academische en wetenschappelijke bibliotheekcollecties en wordt gebruikt door zowel bibliotheekprofessionals als eindgebruikers.

De catalogus is ook met minder zoekmogelijkheden toegankelijk op Juridat.be
(Portaal van rechtelijk macht van België)

"Informatie- en adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties" bij het menu "bibliotheek" selecteren.
.

De bibliotheek van het IACSSO is open voor het publiek op afspraak
van 9u tot 17u van maandag tot donderdag en vrijdag van 9u tot 16 u.
(02/504.91.73 of info@iacsso.be).