Het Centrum beschikt over een gespecialiseerde bibliotheek bestaande uit een specifieke documentatie; encyclopedieën, referentiewerken en gespecialiseerde werken over de "nieuwe religieuze bewegingen" en hun context.

Meerdere duizenden werken, talrijke artikels, gespecialiseerde tijdschriften, berichten en verslagen, alsook een juridische afdeling vormen een bron van referenties die toegankelijk zijn zowel voor het publiek als voor onderzoekers.

Een afdeling is gewijd aan het audiovisuele medium en aan het publiek wordt de toegang tot internet aangeboden.


NIEUW

Zoeken van werken op verschillende criteriums, samenvattingen, sleutelwoorden, taal... in de database toegenkelijk op www.juridat.be

"Informatie- en adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties" bij het menu "bibliotheek" selecteren. (meer dan 12.000 titels ingevoerd).

 

De bibliotheek van het IACSSO is open voor het publiek op afspraak.