Activiteitenverslag van het IACSSO 2015-2016

Formaat :  pdf in het Nederlands + pdf in het Frans

        

Bijlage : Brochure - JONGEREN en SEKTARISCHE ONTSPORINGEN

Activiteitenverslag van het IACSSO 2013-2014

Formaat :  pdf in het Nederlands (1.05Mo) + pdf in het Frans (1.12Mo)

        

Activiteitenverslag van het IACSSO 2011-2012

Formaat :  pdf in het Nederlands (500 Ko) + pdf in het Frans (448 Ko)

        

Activiteitenverslag van het IACSSO 2009-2010

Formaat :  pdf in het Nederlands (420 Ko) + pdf in het Frans (572 Ko)

        

Bijlage 1 : Studie van een specifiek geval :
Het gebruik van psychotrope stoffen
in de spirituele markt.

Bijlage 2 : Advies van 12 oktober 2009 betreffende
Maharishi Global Financing Research Foundation
(Transcendente Meditatie)

Bijlage 3 : Advies van 28 juni 2010 betreffende
VZW Radhadesh (ISKCON-Hare Krishna gemeenschap te Durbuy).

   

Activiteitenverslag van het IACSSO 2007-2008

Formaat :  pdf in het Nederlands (279 Ko) + pdf in het Frans (282 Ko)

        

> CASESTUDY : 2012 : Het Einde van de Wereld ?

   

Activiteitenverslag van het IACSSO 2005-2006

Formaat :  pdf in het Nederlands (703 Ko) + pdf in het Frans (800 Ko)

        

   

Activiteitenverslag van het IACSSO 2003-2004

Formaat :  pdf in het Nederlands (697 Ko) + pdf in het Frans (717 Ko)

   

Activiteitenverslag van het IACSSO 2001-2002

Formaat :  pdf in het Nederlands (609 Ko) + pdf in het Frans (626 Ko)

Activiteitenverslag van het IACSSO 1999-2000


Formaat :  pdf in het Nederlands (158 Ko) + pdf in het Frans (145 Ko)

Bijlagen van het verslag :

> Wet van 02 juni 1998 houdende oprichting van een Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties en van een Administratieve coördinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties ( > html )

> Koninklijk besluit van 13 juni 1999 houdende vaststelling van de modaliteiten van de vergoeding toegekend aan experten waarop het Informatie- en Adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties beroep doet ( > html )

> Koninklijk besluit van 13 juni 1999 houdende vaststelling van de modaliteiten inzake de vergoeding van de voorzitter en de leden van het Informatie- en Adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties ( > html )

> Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, 12 oktober 1999 : Huishoudelijk reglement - Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties ( > html )

> Arrest van het Arbitragehof nr 31/2000 van 21 maart 2000. Rolnummer : 1685 ( > html )

> Belgische Kamer van Volksvertegenwoordig, 28/04/1997 : Verslag van Parlementair Onderzoek met het oog op de beleidsvorming ter bestrijding van de onwettige praktijken van de sekten en van de gevaren ervan voor de samenleving en voor het individu, inzonderheid voor de minderjarigen.

(
Kamer van Volksvertegenwoordig; zittingsperiode 49, document 0313 : 007 et 008)
   (http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/49/0313/49K0313007.pdf deel 1 : 3330 Kb)
   (http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/49/0313/49K0313008.pdf deel 2 : 2649 Kb)