FR > Andere artikelen in het Frans op :www.ciaosn.be

Het IACCSO reproduceert of citeert documenten uit de media en verschillende bronnen over een aantal westies.
Tenzij anders aangegeven, zijn de geuite meningen die van de auteur(s) van het document, niet van het ACSSO of haar personeel.

Le CIAOSN reproduit ou cite des documents issus des médias et de différentes sources sur un certain nombre de sujets.
Sauf indication contraire, les opinions exprimées sont celles du ou des auteurs du document, et non du CIAOSN ou de son personnel.

Das CIAOSN reproduziert oder zitiert Dokumente aus den Medien und verschiedenen Quellen zu einer Reihe von Themen.
Sofern nicht anders angegeben, sind die zum Ausdruck gebrachten Meinungen die der Verfasser des Dokuments, nicht die des CIAOSN oder ihrer Mitarbeiter.

The CIAOSN reproduces or quotes documents from the media and different sources on a number of issues.
Unless otherwise indicated, the opinions expressed are those of the document's author(s), not of the CIAOSN or its staff.

03 juni 2024

Belgisch observatorium voor sekten schort activiteiten op uit personeelsgebrek: “Niet langer in staat om onze diensten uit te voeren”
Het Informatie- en Adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties (IACSSO) heeft maandag aangekondigd vanaf 1 juli en tot nader order zijn activiteiten te zullen opschorten. Het centrum, dat deelt uitmaakt van de FOD Justitie, stelt niet langer in staat te zijn om zijn missie uit te voeren wegens een structureel personeelstekort.
Te lezen in : Het Nieuwsblad

Persbericht van het IACSSO

25 mei 2024

Complotdenkers installeren ‘universiteit’ in Luiks kasteel
Het observatorium voor sektarische organisaties en de Staatsveiligheid zijn gealarmeerd over Nova Academia, de 'universiteit' die Nederlandse complotdenkers in een Waals kasteel hebben ondergebracht. De Tijd ging incognito naar de les en vond sporen naar de rechts-populistische partij van Thierry Baudet.
Te lezen in : De Tijd

28 maart 2024

Van mannenbewegingen tot ‘soevereinen’:
nieuwe sekten zijn vaker virtueel
Door het internet en de coronacrisis nemen sektarische bewegingen andere gedaanten aan. Het ‘sekteobservatorium’ IACSSO trekt aan de alarmbel. “Er bestaan nog klassieke organisaties met één leider en een boekhouder, maar die zijn lang niet meer alleen”.
Te lezen in : De Standaard

4 februari 2024

Sara had terminale kanker en deed een beroep op alternatieve genezers: “Mijn zus was in de greep van malafide mensen”
Met lede ogen zag Eva Fonteyn aan hoe haar zus Sara zich op het einde van haar leven wendde tot alternatieve genezers. “Sara zei dat ze haar beloofden dat haar uitgezaaide borstkanker dankzij hun therapieën volledig kon verdwijnen.” .
Te lezen op : het nieuwsblad - Zie ook Advies van de KAGB over de iatrosophie

Luister ook naar het interview van Eva Fonteyn en Joël De Ceulaer over ‘hoe gevaarlijk de alternatieve genezers zijn: De Tafel van Gert (vanaf 53min40sec)

December 2023 - Januari 2024

Comment aider quelqu’un à sortir d’une secte ?
Il n’y a pas de recette miracle pour venir en aide à une victime de sectes. «La réponse est toujours unique et dépend du contexte» estime Suzanne Newcombe, directrice d’Inform*, reconnue pour ses recherches sur l’histoire moderne du yoga et des religions nouvelles et minoritaires. «Mais il y a des facteurs importants à prendre en compte», détaille-t-elle dans The Conversation. Suzanne Newcombe pose d’emblée un postulat : personne ne décide jamais d’adhérer à une secte.
A lire sur : The Conversation - Article also published in English :
How to get someone out of a cult – and what happens afterwards

*On Saturday 13 January 2024, we will be celebrating 35 years of Inform with a special anniversary seminar event. More info and Confirmed Speakers here

27 december 2023

Cassatieberoep tegen vrijspraak vzw Getuigen van Jehova verworpen
Een ex-getuige van jehova stapte in 2015 naar het Gentse parket en stelde dat zodra de leden de groep hadden verlaten, ze verstoten zouden worden en sociaal compleet geïsoleerd worden op bevel van de organisatie. Het Gentse parket dagvaardde de vzw achter de Getuigen van Jehova voor vier tenlasteleggingen: aanzetten tot discriminatie op grond van geloofsovertuiging tegen een persoon, en tegen een groep, en aanzetten tot haat of geweld tegen een persoon, en tegen een groep.
Te lezen op : het nieuwsblad

22 december 2023

Is deze groep een sekte? Niemand weet het en 'dat is precies het probleem'
De Duitse gebedsgenezer Bruno Gröning is al 65 jaar dood, maar trekt nog honderden Brabanders, zo ontdekte Omroep Brabant onlangs. In België en Duitsland wordt deze groep als een sekte gezien, maar in Nederland is er geen instantie die daar iets over kan zeggen. Het sektemeldpunt is in 2020 namelijk opgedoekt, tot onvrede van SP-Kamerlid Michiel van Nispen uit Breda: 'De regering weigert wat te doen, onbegrijpelijk'.
Te lezen op : Omroep Brabant

Stagiair bibliothecaris – documentalist

Het Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties (IACSSO) werft een Nederlandstalige stagiair bibliothecaris – documentalist aan in het kader van een studie in bibliotheekbeheer in België.
Klik hier voor meer informatie

13 september 2023

Geen belastingen betalen en tekenen met een haarlokje: stijgend aantal gemeenten krijgt te maken met "soevereine burgers"
Een stijgend aantal steden en gemeenten krijgt te maken met burgers die zichzelf soeverein willen verklaren, meldt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Dat zijn mensen die geloven dat ze zich kunnen uitschrijven als staatsburger en zich daardoor aan allerlei verplichtingen, zoals belastingen betalen, kunnen onttrekken.
Maar wie zijn deze soevereine burgers en wat willen ze?
Te lezen op : vrt nws

08 september 2023

Bisschoppen reageren op getuigenissen over misbruik in "Godvergeten": "Dit maakt een diepe indruk"
De Belgische bisschoppenconferentie laat in een persmededeling weten dat de eerste aflevering van het programma "Godvergeten", over seksueel misbruik in de Kerk, op de bisschoppen een diepe indruk heeft gemaakt. Hierbij passen alleen maar schaamte en schroom, gekoppeld aan een duidelijk signaal dat seksueel misbruik geen plaats heeft in de Kerk. Voor een reactie ten gronde wachten de bisschoppen liever tot alle vier afleveringen van de reeks op VRT Canvas zijn uitgezonden. (Bekijk Godvergeten op VRT MAX)
Te lezen op : vrt nws

2 augustus 2023

How some modern religions cause harm… and the safeguards to stop them
Safeguarding people within religious groups from abuse never seems to be out of the headlines, with numerous stories of religious leaders abusing people over decades and individual cases of abuse silently covered up.
But the wider problem of abuse and harm within religious groups and cults is not a recent concern for the educational charity Inform, which launched 35 years ago at the height of stories about the Moonies (the Unification Church) and the Children of God (now known as the Family International), when young people were scooped up by strange new sects. Its work involves informing people about new religious movements.
But its role is expanding, as abuse is seen as an issue not just confined to “cults” but found in groups within established religious organisations.
Read more on: Religion Media Centre

20 juli 2023

België maakt het ‘bekeren’ van mensen met andere geaardheid strafbaar: ‘Deze praktijken zijn bijzonder schadelijk’
Voortaan is het strafbaar om mensen met een andere geaardheid te proberen ‘bekeren’. Die wet werd donderdag goedgekeurd door het parlement. ‘Dat kan helpen om de problematiek beter in kaart te brengen’, klinkt het bij het kabinet van minister Van Quickenborne.
Te lezen op : De Standaard & vrt nws

06 juli 2023

Perscommuniqué
Het IACSSO publiceert een aanbeveling met betrekking tot de hulp aan slachtoffers van sektarische invloeden.
Het IACSSO kondigt de publicatie aan van haar aanbeveling over hulp aan slachtoffers van sektarische invloeden. Deze aanbeveling is bedoeld om de aandacht van de autoriteiten te vestigen op de noodzaak om passende steun en begeleiding te bieden aan personen die getroffen zijn door de verwoestende gevolgen van sektarische invloeden. In haar aanbeveling wijst het IACSSO op het gebrek in België aan gespecialiseerde psychologische hulpdiensten voor slachtoffers van sektarische uitwassen en misbruiken en hun familieleden. .
Lees de perscommuniqué op news.belgium

17 maart 2023

België erkent boeddhisme officieel als niet-confessionele levensbeschouwing
De ministerraad heeft een wetsontwerp daarover goedgekeurd van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). De boeddhistische gemeenschap in ons land komt daardoor in aanmerking voor financiële ondersteuning door de federale overheid. .
Te lezen op : vrt nws
Boeddhisme als vlag die vele ladingen dekt: "Er zijn zoveel verschillende strekkingen". Nu België het boeddhisme heeft erkend als niet-confessionele levensbeschouwing rijst de vraag in hoeverre dat boeddhisme ook een godsdienst is. Het antwoord op die vraag blijkt niet eenduidig, want er bestaan verschillende soorten boeddhisme. Allemaal zijn ze gebaseerd op de leer van Boeddha, die een historische figuur is en niet als een god wordt beschouwd. Dit is een poging om u wegwijs te maken in de wereld en de leer van Boeddha.
Te lezen op : vrt nws

20 juli 2022

Het Centrum heeft kennis genomen van het vonnis uitgesproken op 16 juni 2022 door de 4de Kamer van de Franstalige rechtbank te Brussel.
Gezien het uitvoerbare karakter van deze laatste zorgt hij voor de vereiste publicatie van de beslissing:
>Jugement TPI Bruxelles 16/06/2022: 154-4-2022.pdf.
Het Centrum betwist de conclusie van de rechtbank van eerste aanleg, de Belgische Staat heeft besloten om tegen dit vonnis in beroep te gaan.
Het Centrum bevestigt, voor zover nodig, dat het er altijd voor heeft gezorgd dat het zijn wettelijke opdracht met de nodige nauwkeurigheid en voorzichtigheid vervult om objectieve, transparante, pluralistische en verantwoorde informatie te verstrekken.

04 juli 2022

Brusselse Rechtbank veroordeelt IACSSO voor zijn rapport tegen Jehovah’s Getuigen
De Franstalige Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel heeft op 16 juni 2022 geoordeeld dat het Informatie en Adviescentrum betreffende Schadelijke Sektarische Organisaties (IACSSO) de reputatie van Jehovah’s Getuigen beschadigd heeft.
Te lezen op : vrt NWS

07 juni 2022

Dan toch geen veroordeling voor discriminatie: Getuigen van Jehova in beroep nu over hele lijn vrijgesproken
De vzw achter de Getuigen van Jehova is door het hof van beroep over de hele lijn vrijgesproken. Vorig jaar werd de vzw veroordeeld voor het aanzetten tot discriminatie tegen ex-leden die ervoor gekozen hadden om de geloofgemeenschap te verlaten. De rechtbank legde de vzw een boete op van 96.000 euro, maar die straf vervalt nu dus. Het hof zegt dat er niet noodzakelijk sprake was van een opgedragen uitsluitingsmechanisme.
Te lezen op : vrt NWS

11 mei 2022

Verbod op conversiepraktijken op komst
De federale regering werkt aan een verbod op conversiepraktijken. Dat zijn bijvoorbeeld rituele reinigingen of zelfs folteringen met de bedoeling iemands seksuele oriëntatie te veranderen of te onderdrukken. Het is de bedoeling dat het wetsontwerp binnenkort groen licht krijgt van de voltallige regering, meldt staatssecretaris voor Genderlijkheid Sarah Schlitz (Groen).
Te lezen op : Het Nieuwsblad

16 december 2021

“Ook antivaxbeweging vertoont kenmerken van sekte”: expert schetst onrustwekkend beeld over sekten in België
Sekten lijken iets van lang vervlogen tijden. Van hippies, lange gewaden, hersenspoeling en rare religieuze communes. Maar ons land telt er vandaag nog meer dan 500, zegt expert Johan Detraux (51). Zijn nieuwe boek ‘Het verborgen gevaar’ beschrijft hoe sekten proberen te infiltreren in alle lagen van de maatschappij. Hij kan het weten, want hij zat er ooit zelf in.
Te lezen op : Het Nieuwsblad

Nieuwe publicatie

Cahiers Politiestudies N° 60 : Sektarische Bewegingen
Dit Cahier belicht verschillende dimensies van sektarische bewegingen. Naast een grondige fenomeenanalyse wordt de vraag gesteld of strafrechtelijke handhaving wel doeltreffend is. Kan er niet beter worden ingezet op een bestuurlijke bundeling van krachten en op preventie via onderwijs en hulpverlening? Andersoortige juridische interventies van burgerlijke, fiscale of sociaalrechtelijke aard bezitten potentieel. De handhavingsinspanningen hinken echter achterop, aangezien het sektelandschap snel evolueert en zich vrij flexibel aanpast aan de gewijzigde maatschappelijke omstandigheden. De slachtoffers dreigen hierdoor in de kou te blijven staan. Experten en hulpverleners luiden de alarmbel via de media, maar de uitdagingen worden er niet minder om.
Meer info, inleiding, preview en inhoudsopgave op : Gompel&Svacina

22 oktober 2021

Getuigen van Jehova niet voor de rechter in onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen
De getuigen van Jehova moeten niet voor de rechter komen voor seksueel misbruik van minderjarigen. Dat heeft de Brusselse raadkamer beslist. De eenzijdige verklaringen worden volgens de raadkamer niet ondersteund door genoeg bewijsmateriaal.
Te lezen op : vrt NWS

07 mei 2021

Reaction to EU Reporter article
The CIAOSN has taken note of the article with the title "Beware of false refugees, the cult nature of the Eastern Lightning (The Church of Almighty God)" published on May 1, 2021 on the EU Reporter website and taken up by others websites. Contrary to what is mentioned in the article, the CIAOSN has never spoken out on this religious group in question. These incorrect statements do not in any way reflect the informal exchanges between the Center and the author of the article.

For any questions or comments please contact info@iacsso.be

03 mei 2021

Opvolging van sekten loopt mank in België
Het Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties trekt aan de alarmbel: de opvolging van sekten in België loopt flink mank. Dat blijkt ook uit een rapport van de toezichthouder van de inlichtingendiensten. Knack en Le Soir konden dat rapport inkijken.
Te lezen op : Het Nieuwsblad

16 maart 2021

Getuigen van Jehova veroordeeld voor "uitsluitingsbeleid": boete van 12.000 euro
De vzw achter de Getuigen van Jehovah is veroordeeld voor het aanzetten tot discriminatie en haat of geweld tegen ex-leden die ervoor kozen om de geloofsgemeenschap te verlaten. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. De Getuigen van Jehovah krijgen een boete van 12.000 euro.
Te lezen op : VRT NWS

17 februari 2021

Geloofgemeenschap Jehovah’s getuigen riskeert geldboete voor aanzetten tot haat en discriminatie
De geloofsgemeenschap Jehovah's getuigen riskeert een geldboete voor het aanzetten tot discriminatie op grond van geloofsovertuiging en voor het aanzetten tot haat. Het gerecht startte een onderzoek nadat een ex-lid in 2015 klacht neerlegde tegen de vzw. “Ik hoop dat dit een signaal kan zijn”, aldus de openbare aanklager. “Niet zozeer de sanctie, maar wel de erkenning van deze wanpraktijken is in deze zaak van belang.”
Te lezen op : VRT NWS

06 december 2020

Voormalige sekteleider in beroep veroordeeld
Hij haalde jonge kinderen bij hun ouders weg, misbruikte en mishandelde kinderen, liet mensen bijna gratis voor hem werken en kocht villa’s en een kasteel met hun ‘giften’. Na ruim twintig jaar van procederen heeft het hof van beroep in Luik de Belgische ex-goeroe Robert Spatz (76) veroordeeld tot vijf jaar met uitstel.
Te lezen op : De Standaard.be en NOS.nl

17 september 2020

Kamer van Volksvertegenwoordigers :
Benoeming van de LEDEN van het IACSSO - Nieuwe mandaten.

24 juni 2020

Crisiscentrum ingelicht over hoe sekten in ons land met coronavirus omgaan
Het informatie- en adviescentrum over sekten (IACSSO) heeft het Crisiscentrum ingelicht over onregelmatigheden in verband met het coronavirus.
Dat schrijft La Dernière Heure woensdag.
Te lezen op : Nieuwsblad.be

Coronavirus:
CIAOSN berichtet über Unregelmäßigkeiten innerhalb von Sekten

Mehr hierüber : Grenzecho.net

Misbruiken sektarische organisaties de coronacrisis?
Sommige sektes blijken hun eigen interpretatie te geven aan het virus en de veiligheidsmaatregelen. Kerstine Vanderput, directrice van het "informatie- en adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties" (IACSSO) vertelt wat ze de afgelopen maanden hebben vastgesteld.
Herbeluister het gesprek in 'De wereld vandaag' op Radio 1

20 juni 2020

Waarom er plots een krantje met anti-Chinese propaganda in uw bus zit
Een krantje vol samenzweringstheorieën over China en de coronacrisis, met de bizarre naam The Epoch Times. Dat zat de voorbije weken in talloze Vlaamse brievenbussen. Wie stak die daarin? En waarom wordt een Chinese propagandaoorlog nu plots de Vlaamse huiskamer binnengeduwd? Wij zochten het uit, en kwamen via Leuven en Dendermonde terecht bij een internationale, spirituele beweging: Falun Gong. Bekend om haar tai-chibijeenkomsten. Berucht om haar samenzweringstheorieën.
Te lezen op : Nieuwsblad.be

27 Januari 2020

De Monitor - Actualiteitenmagazine
Religieuze gemeenschappen in Nederland
Er is geen toezicht op gesloten religieuze gemeenschappen in Nederland. De van oorsprong Deense christelijke beweging 'De Laatste Reformatie' voert demonenuitdrijvingen uit, onder andere op kinderen. Wat doet dat met je als kind? Hoe gaan we om met religieuze groeperingen die dit soort rituelen uitvoeren? En wie beschermt kinderen die binnen deze gemeenschappen opgroeien?
Meer te lezen & artikelen uit dit onderzoek
De Monitor : Maandag 27 januari, om 22.15 uur op NPO2

09 augustus 2019

Meldingen van misbruik bij getuigen van Jehova blijven binnenlopen:
‘Van de kust tot in Limburg’
In een half jaar tijd zijn in ons land al negentig slachtoffers van seksueel misbruik bij de getuigen van Jehova gemeld aan slachtofferorganisatie Reclaimed Voices, zo meldt Le Soir. Volgens woordvoerder Pascal Mertens liggen de reële cijfers veel hoger. “Wie uit de organisatie stapt, pleegt sociale zelfmoord.”
Te lezen op : De Morgen.be & Le Soir.be

Jehovah’s Witnesses: 90 victims of sexual abuse come forward’
The Brussels Times

01 juni 2019

The man had admitted abusing ten children.
Still, I was told not to go to the police with the case
In recent months, Jehovah’s Witnesses have been shaken by a series of events in several countries. It is about how the organization has handled cases of sexual abuse against children internally.
Te lezen op : AvoidJW.org

Originally published on fvn.no and written by Tarjei Leer-Salvesen :
Mannen hadde innrømmet overgrep mot ti barn. Likevel fikk jeg beskjed om å ikke gå til politiet med saken
Han ledet et domsutvalg i Jehovas vitner mot en pedofil overgriper i Belgia. Prosessen førte til at han mistet troen.
(artikel in pdf)

05 april 2019 :

Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers:
VERSLAG van het informatie- en adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties (IACSSO) :

Tussentijds verslag
namens de werkgroep “Signalement betreffende de afhandeling van seksueel misbruik van minderjarigen binnen de groepering Getuigen van Jehovah”
uitgebracht door de dames Kattrin JADIN en Karin JIROFLÉE.
DOC 54 3713/001

28 Maart 2019

Minister Geens wil meer begeleiding voor getuigen van Jehova die organisatie willen verlaten
Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wil dat getuigen van Jehova die de organisatie willen verlaten, terecht kunnen bij één aanspreekpunt.
Bekijk hier het volledige gesprek met minister Koen Geens (CD&V) in :
"De ochtend" op Radio 1

"Een sekte begint als een warm bad, maar eindigt als een koude douche"
Godsdienstpsycholoog Johan Detraux was jarenlang Getuige van Jehova. Hij brak met de sekte en doet er nu onderzoek naar: "Je raakt zo verzopen in een sekte dat je je steeds minder vragen stelt."
Beluister het gesprek met Johan Detraux :
"De Wereld van Sofie" op Radio 1

Ex-"ouderling" bij Jehova's getuigen treedt uit anonimiteit:
"Organisatie weet perfect hoeveel misbruikers er zijn"
De leiding van de getuigen van Jehova weet perfect hoeveel kindermisbruikers er in de organisatie zitten. Dat zegt Kurt De Kerf, een voormalige "ouderling" binnen de Jehova's getuigen in "De afspraak". De Kerf getuigde gisteren anoniem in "Pano", maar vandaag treedt hij uit de anonimiteit.
Bekijk hier het volledige verhaal in "De afspraak"

27 Maart 2019

Pano: Het geheim van Jehova
"Jehova's zijn het paradijs voor kindermisbruikers":
De getuigen van Jehova dekken al jarenlang seksueel misbruik van minderjarigen binnen de organisatie toe via een intern rechtssysteem. Dat is de conclusie van een onderzoek van "Pano". "Pano" sprak met slachtoffers maar ook met ex-ouderlingen, mannen die als rechter fungeren binnen de organisatie. Zij vertellen hoe ze seksueel kindermisbruik toegedekt hebben en hoe de organisatie op de hoogte is van daders maar niet naar de bevoegde autoriteiten stapt.
Hier te lezen & reportage herbekijken op : VRT NWS

Meer te lezen op : Nieuwsblad.be + HLN.be

12 Maart 2019

Kamer buigt zich over misbruik bij getuigen van Jehova
De Kamer richt dinsdag een werkgroep op die zich moet buigen over het kindermisbruik bij getuigen van Jehova. Dat gebeurt op vraag van IACSSO, het Informatie- en Adviescentrum inzake de Schadelijke Sektarische Organisaties.
Te lezen op : Nieuwsblad.be

22 December 2018

'Misbruik bij getuigen van Jehova: “Naar justitie stappen doen ze nooit” Erwin getuigt hoe zijn gezin ontwricht werd
Erwins dochter Marie is seksueel misbruikt bij de getuigen van Jehova. Hoe lang, dat weet Erwin niet. Al meer dan tien jaar ontzeggen Jehova’s getuigen hem elk contact met zijn dochter. “Ik ben 100 procent zeker dat men nooit naar de politie is gestapt. Bij Jehova’s getuigen moet iedereen zwijgen.”.
Te lezen op : De Morgen.be (>volledig artikel)

20 December 2018

Sekteobservatorium:
"Onderzoek nodig naar misbruik bij Jehova's getuigen"
Het officiële adviescentrum voor sektes in ons land vraagt aan de Kamer om een onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen bij de getuigen van Jehova. Dat schrijft De Morgen vandaag. Een aantal getuigenissen zijn ook gesignaleerd bij het parket.
Door Belga - Te lezen op : VRT NWS

Slachtoffer seksueel misbruik Jehova-gemeenschap getuigt:
"Begraaf alles mee en vergeet het"

Meer te lezen & VRT Nieuws herbekijken op : VRT NWS
(Slachtoffers van misbruik binnen de Jehova-gemeenschap kunnen zich melden op
info@iacsso.be)


12 December 2018 :

IACSSO : OPROEP TOT KANDIDATEN -
BELGISCH STAATSBLAD van 12.12.2018
Mandaten toe te kennen door de Kamer van volksvertegenwoordigers
en kandidaten voor te dragen door de Ministerraad


Het mandaat van de leden van het Informatie- en Adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties (IACSSO) - acht vaste leden en acht plaatsvervangende leden – zal op 20 december 2018 verlopen.

Volgens de wet van 2 juni 1998, gewijzigd door die van 12 april 2004, is het noodzakelijk over te gaan tot de benoeming van de leden van het Centrum.

De kandidaatstellingen zijn ontvankelijk binnen dertig dagen vanaf 12 december 2018. (BS 12/12/2018)

24 November 2017

Nood aan nieuwe aanpak tegen schadelijke sekten:
“Blijven vaak onder de radar”
Er moet sterker ingezet worden op preventie tegen schadelijke sekten. Die boodschap geeft het Informatie- en Adviescentrum inzake Schadelijke Sektarische Organisaties (IACSSO) in zijn tweejaarlijkse activiteitenverslag. Het centrum dringt er bij de politiek op aan om de (lokale) besturen sterker te betrekken.
Te lezen op : Gazet van Antwerpen en Het nieuwsblad

Zie ook artikel van Sudinfo
'Les nouvelles sectes qui menacent la Belgique'
Te lezen op : Sudinfo (of artikel in pdf)

Oktober 2017

Nieuwe directeur bij het IACSSO

De Raad van Bestuur van het IACSSO is verheugd de komst van het nieuwe diensthoofd van de Studiedienst te kunnen aankondigen: mevrouw directeur Kerstine Vanderput.
Op 16 oktober nam zij de fakkel over van Eric Brasseur, de oprichter van de dienst, die de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt en de titel van eredirecteur heeft gekregen.
Mevrouw Vanderput, die reeds ruime ervaring heeft met management, met onderzoek en met het analyseren van informatie, zal voortaan deze permanent evoluerende dienst leiden

26 April 2017

Onderzoek sektencommissie is twintig jaar oud
Na een jaar werk, 58 vergaderingen en 136 getuigen gehoord te hebben, stelde de parlementaire onderzoekscommissie Sekten op 28 april 1997 haar rapport voor in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Wat is er na twintig jaar gebeurd met de aanbevelingen van de onderzoekscommissie? Is het verschijnsel van gevaarlijke sekten van de baan? Of gaan ze subtieler tewerk?
Te lezen in Kerk & Leven op : theo.kuleuven.be - nieuws-theologen

20 November 2016

'Bestrijding van sekten is zeer moeilijk:
echte communicatie lukt haast niet'
'Fundamentalisme en sekten maken meer meer kapot dan je lief is', schrijft Dick Wursten van de Verenigde Protestantse Kerk van België (VPKB). Hij legt een checklist voor die gebruikt kan worden in de bestrijding van sektes.
Te lezen op : Knack.be

30 April 2016

Waarom een pasfoto met vergiet niet mag
Pastafarians worden almaar talrijker, maar daarom worden ze nog niet erkend.
Enkele honderden pastafarians telt ons land. Ze geloven in een vliegend spaghettimonster, verkleden zich als piraten en denken dat in de hemel strippers op hen wachten. De erkenning van hun religie blijft evenwel uit. En dus weigert de stad Gent ook een identiteitskaart waarop Bert Goossens met pastavergiet prijkt.
Te lezen op : De Morgen

25 Januari 2016

Vluchtelingencrisis: nieuwe zieltjes voor Jehovah’s Getuigen?
De meesten hebben ze weleens aan de deur gehad en misschien ook weer wandelen gestuurd: een duo Jehova’s Getuigen dat het met u over de Bijbel wil hebben. Ze gaan duidelijk ijverig te werk, maar minder bekend is dat ze fervent vreemde talen leren om mensen met een migratieachtergrond te benaderen.
Te lezen op : MO*

Oktober 2015

Sektarische (ivm sekten) ontsporingen inzake gezondheid
Het Informatie- en Adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties (IACSSO), Belgisch federaal Centrum opgericht door de wet van 2 juni 1998, waarschuwt in een brochure dat steeds meer sektarische organisaties of sekten steeds vaker actief zijn op het vlak van welzijn en gezondheid, en dat die handelwijze zeer doeltreffend is om mensen in te palmen.
Te lezen op : gezondheid.be

10 april 2015

Toelichting bij het artikel van Sudpresse:
“SECTES : le nombre de dossiers a doublé”

Op 21 maart 2015 publiceerde de mediagroep Sudpresse een artikel met als titel “SECTES : le nombre de dossiers a doublé”. Deze titel zou de indruk kunnen wekken dat het IACSSO een sektenlijst bijhoudt - wat niet gebeurt - en dat deze lijst verdubbeld zou zijn sinds het laatste verslag (2011-2012). In feite is er verwarring ontstaan over het aantal onderwerpen die door het Centrum behandeld worden en die niet louter religieuze of filosofische groepen betreffen, maar ook juridische problemen of algemene thema’s... Het aantal aanvragen wordt niet opgelijst. Het cijfer 2300 dat door de journalist geciteerd werd, wordt gehanteerd, maar met een ander doel dan het aantal sektarische groepen aan te duiden. Er bestaat verwarring tussen deze termen. Dit onderwerp zal verder uitgewerkt worden in het volgende tweejaarlijks verslag (2013-2014).

06 Mei 2013 : IACSSO - Publicatie in het BELGISCH STAATSBLAD :

Duitse vertaling van de Wet van 2 juni 1998, gewijzigd bij de wet van 12 april 2004 : Wet houdende oprichting van een Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties en van een Administratieve coördinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties.

Deutsche Übersetzung : Gesetz vom 2. Juni 1998, abgeändert durch Gesetz vom 12. April 2004, zur Einrichtung eines Informations- und Beratungszentrums über die schädlichen sektiererischen Organisationen und eines Administrativen Koordinationsbüros in Sachen Bekämpfung der schädlichen sektiererischen Organisationen. ( .html Versie )

27 Februari 2013 :

Reactie op het artikel van Sudpresse dat een nieuw verslag van het IACSSO vermeldt

Op 21 februari 2013 heeft de groep Sudpresse een artikel gepubliceerd waaruit lijkt dat het exclusief de inhoud van het toekomstig verslag van de activiteiten van het IACSSO heeft ontvangen. De titel van het artikel doet geloven dat het IACSSO het verslag heeft overgemaakt aan de auteur van het artikel. Dit is niet het geval. Het verslag van zijn activiteiten is nog niet afgewerkt en al helemaal niet goedgekeurd door de nieuwe leden van de Raad van Bestuur, benoemd op 20 december 2012 door de Kamer van volksvertegenwoordigers. De uitgave van dit verslag wordt niet voorzien voor juni. De eerste geadresseerden zullen de Ministerraad, de Wetgevende Kamers en de Raden en Regeringen van de Gemeenschappen en Gewesten zijn. Wat betreft het aantal groeperingen dat wordt genoemd als zijnde actief in België, meer bepaald 1.200: het gaat om het aantal groeperingen met een levensbeschouwelijk of godsdienstig doel waarover het Centrum bevraagd wordt door het publiek. Dit betekent in geen geval dat het geheel van deze groeperingen schadelijke sektarische organisaties zijn. Het onderhoud met het Centrum - dat meer dan een uur heeft geduurd - is herleid tot een vijftigtal lijnen: de berichtgeving over de Pinksterbeweging is geen exacte weergave van wat er gezegd is.

December 2012 :

Niewe publicatie :


De plaats van theologie in universiteit, kerk en samenleving
Door Adelbert Denaux
Tilburg University, 2012, 64 p., ISBN: 978-94-6167-127-1
Biografie en inhoudsopgave

20 December 2012 :

Kamer van Volksvertegenwoordigers :
Benoeming van de LEDEN van het IACSSO - Nieuwe mandaten.

23 Januari 2012 : Misbruik van kwetsbaar toestand Publicatie in BELGISCH STAATSBLAD:

Wet van 26 NOVEMBER 2011 — Wet tot wijziging en aanvulling van het Strafwetboek teneinde het misbruik van de zwakke toestand van personen strafbaar te stellen, en de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen tegen mishandeling uit te breiden. (.htm versie)

Belgisch Staatsblad van 23/01/2012 p. 4569 tot 4575
        (formaat .pdf - tekst frans / nederlands)

26. NOVEMBER 2011 - Gesetz zur Abänderung und Ergänzung des Strafgesetzbuches zwecks Unterstrafestellung der Ausnutzung der Situation von Schwächeren und zwecks Ausweitung des strafrechtlichen Schutzes schutzbedürftiger Personen vor Misshandlung. Deutsche Übersetzung

Belgisch Staatsblad van 26/11/2012 p. 71705 à 71709
        (formaat .pdf - tekst duits - Deutscher Text)

Link : STRAFWETBOEK gewijzigd door de Wet van 26/11/2011

16 Juni 2011 - Parlement : Misbruik van kwetsbaar toestand

Op 16 juni 2011 heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers het wetsvoorstel van de heer André Frédéric c.s. aangenomen tot aanvulling van het Strafwetboek teneinde het misbruik van de kwetsbare toestand van personen strafbaar te stellen. Bovendien breidt de tekst de bescherming van kwetsbare personen uit door hun kwetsbaarheid als verzwarende omstandigheid in acht te nemen wanneer zij het slachtoffer zijn van o.m. oplichting, belaging of verkrachting.

Deze strafrechtelijke vervolging van het misbruik van de kwetsbare toestand van een persoon geeft gevolg aan een aanbeveling van de parlementaire onderzoekscommissie van de Kamer van volksvertegenwoordigers over de gevaren van sekten (1997). Deze aanbeveling werd in 2000 door het I.A.C.S.S.O. hernomen omdat het van mening was dat zulke maatregel de belangen van de personen beschermt die slachtoffer zijn geweest o.m. van schadelijke sektarische organisaties.

De door de Kamer aangenomen tekst kan nog door de Senaat worden geëvoceerd.

Links:
verslag van de commissie voor de Justitie van de Kamer:
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/53/0080/53K0080007.pdf
aangenomen tekst:
http://www.lachambre.be/FLWB/pdf/53/0080/53K0080009.pdf

20 Mei 2011 - Gerechtelijk : Advies Sahaja Yoga

Het Hof van Beroep te Brussel, eerste kamer, heeft op 12 april 2011 een arrest geveld in de zaak van de Belgische Staat vs de vzw Sahaja Yoga België.

De vereniging had een gerechtsprocedure in kort geding en ten gronde ingeleid naar aanleiding van het advies dat het IACSSO op 7 maart 2005 met betrekking tot Sahaja Yoga publiceerde.

De vereniging was van mening dat het Centrum in het kader van dit advies fouten had begaan en dat zij hierdoor schade had geleden, en claimde dat de geleden schade zou worden vergoed.

In zijn arrest van 12 april 2011 heeft het Hof vastgesteld dat de vzw Sahaja Yoga België geen afdoende bewijs kon leveren voor deze zogenaamde fouten begaan door het IACSSO, en heeft derhalve beslist dat haar klacht ongegrond was.

Als antwoord op de argumenten van de vzw heeft het Hof vastgesteld dat de manier waarop het Centrum in zijn advies de aandacht had gevestigd op de risico's in verband met de praktijken en leringen van Sahaja Yoga niet foutief was.

Het Hof heeft ook geoordeeld dat het advies van het Centrum in overeenstemming was met het beginsel van vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst vastgelegd in artikel 9 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Bij ontbreken van beroep in Cassatie is deze uitspraak definitief.

> Arrest van 12/04/2011 (NL) - Arrêt du 12/04/2011 (Vertaling FR)

Februari 2011:

Niewe publicatie :

Quelles régulations pour les nouveaux mouvements religieux et les dérives sectaires dans l'Union européenne ?
Sous la direction de Nathalie Luca

Page 83-97: Le modèle belge
Le CIAOSN: pas de grille de lecture préalable
I. Les missions du Centre
II. Définition de l'organisation sectaire nuisible
III. Au coeur du travail: recueillir et proposer un information aux sources multiples
IV. Le public
Door Eric Brasseur, Directeur van het IACSSO
Aix-en-Provence: Presses Universitaires d'Aix-Marseille - P.U.A.M.,
02/2011, 186 p., ISBN: 978-2-7314-0745-7

Januari - Februari 2010:

Niewe Belgische publicaties :

BROYEURS DE CONSCIENCE.
L'évolution du phénomène des sectes en Belgique

Door André Frédéric,
Voorzitter van de werkgroup over sekten bij het federaal parlement
Brussel: Luc Pire, 2010, 160 p., ISBN: 978-2-507-00459-0

EVOLUTION ET CREATIONNISMES,
Page 111: Mouvements religieux controversés et créationnisme,

Door Dr.Aline Goossens et Sandrine Mathen,
La Pensée et les Hommes, 53e année, N° 75
Brussel: Editions Espace de Libertés, 2010, 137 p., ISBN: 978-2-930001-98-2
(Beschrijving en inhoudsopgave)

EMPRISE ET MANIPULATION
Peut-on guérir des sectes ?


Door Jean-Claude Maes, Voorzitter van SOS-Sectes
,
Brussel: de boeck, 2010, 284 p., ISBN: 978-2-8041-0150-3
(Beschrijving)

02 juni 2008 : 1998 - 2008 : 10 jaar van het IACSSO

Pers : Le Soir - La Libre Belgique

Mei 2007:

Niewe publicatie :
Du Paradis à l'Enfer - 23 ans chez les Témoins de Jehovah
van Michèle Bastin,
A.V.C.S. - Aide aux Victimes des Comportements Sectaires
Editions Jourdan 2007

15 Februari 2007 : Benoeming van plaatsververvangend lid

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft met een tweederde meerderheid van stemmen de heer Johan Detraux tot Nederlandstalig plaatsvervangend lid uitgeroepen tijdens haar plenumvergadering (Punt 20 van het verslag van de plenaire vergadering van 15 februari 2007, DOC: CRIV 51 PLEN 266 www.dekamer.be )

Februari 2007 :

Communiqué : 8 februari, Safer Internet Day

12 November 2006 : Dimanche Express

Sekten : Le don Nyssens

November 2006 : Nieuwe publicatie

bodytalk, onafhankelijk blad over gezond en langer leven.
In Nr. 2 - november 2006 :
"De tentakels van moderne sekten"...
(Ed. Biblo, adr. : Brussels Media Center, BodyTalk, Raketstraat 50,
1130 Brussel, redactie@bodytalk.be, ISSN. 1783-3000)

19 juli 2006 :

Koniklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 8 november 1998 houdende samenstelling en werking van de Administratieve coördinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties (pdf)

13 juli 2006 :

Koniklijk besluit ter uitvoering van artikel 6, § 3, van de wet van 2 juni 1998 houdende oprichting van een Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties en van een Administratieve Coördinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties (pdf)  

16 juni 2006 :

Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers : Wijziging van het Huishoudelijk reglement van het Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisatie
( pdf : 51K2551001 )

02 Juni 2006 :

Pers : La Libre Belgique
La secte ne fera plier ni la démocratie ni la Chambre.

07 april 2006 : Cour d'Appel de Bruxelles

Antroposofie : Communauté française de Belgique condamnée.

April 2006 : Niewe Publicatie

de Cordes Henri, L’Etat belge face aux dérives sectaires,
Bruxelles : CRISP – Centre de Recherche et d’Information Socio-Politique,
Courrier hebdomadaire n° 1908, 2006, 48 p., ISSN : 0008-9664 www.crisp.be
Volledig te lezen op www.cairn.info

23 maart 2006 :

Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers:
Opvolging van de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie «sekten».

Verslag
namens de werkgroep belast met de opvolging van de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie «sekten», uitgebracht door de heer Jean-Pierre Malmendier. Kamer, 4e zitting van de 51e zittingsperiode.
DOC 51 2357/001

Integraal Verslag : Besprekin / Procedure DOC P0201 (pdf)
Integraal Verslag : Stemmingen DOC P0202 (pdf)

28 juni 2005 :

Pers : La Libre Belgique - La Belgique s'arme contre les sectes.

13 juni 2005 :

Perscommuniqué :
Benoeming van de nieuwe leden van het IACSSO.

9 juni 2005 :

Kamer van Volksvertegenwoordigers, CRIV 51 PLEN 145
Benoeming van de leden van het IACSSO - Nieuwe mandaten.

Februari 2005 :

Communiqué : 8 februari, Safer Internet Day

19 november 2004 :

BELGISCH STAATSBLAD van 19.11.2004 (html) - (.pdf )

KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
Informatie- en adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties. - Oproep tot kandidaten. - Mandaten te begeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE
Informatie- en adviescentrum voor schadelijke sektarische organisaties. - Oproep voor kandidaten voor te dragen door de Ministerraad

01 oktober 2004 :

Overlijden van Mevr. Julia Nyssens-Dussart, stichtster van de ADIF, Association de défense de l'individu et de la famille et Lid ven het IACSSO.

Pers :
La libre Belgique 02/10/2004 - De Morgen 04/10/2004

21 september 2004 :

Perscommuniqué : US Repport 2004

30 april 2004 :

Publicatie in het belgish Staatsblad van de wet van 12 april 2004 tot wijziging van de wet van 2 juni 1998 houdende oprichting van een Informatie- en adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties en van een Administratieve coördinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties

03 mei 2000 :

Ministerieel besluit houdende aanstelling van de effectieve en de plaatsvervangende leden van de Administratieve Coördinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties (pdf)

21 maart 2000 :

Arrest van het Arbitragehof nr 31/2000 - Beroep tot gehele of gedeelelijke vernietiging van de wet van 2 juni 1998 : Beroep verworpen
(Rolnummer 1685 : pdf / html)

12 oktober 1999 :

Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers : Huishoudelijk reglement van het Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisatie
( pdf : 50K0231001 / html )

13 juni 1999 :

Koninklijk besluit houdende vaststelling van de modaliteiten van de vergoeding toegekend aan experten waarop het Informatie- en Adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties beroep doet
( html )

Koninklijk besluitl houdende vaststelling van de modaliteiten inzake de vergoeding van de voorzitter en de leden van het Informatie- en Adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties
( html )

23 april 1999 :

Benoeming van de leden van het Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties en van een Administratieve coördinatiecel
inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties 49K2070002 (pdf)

16 maart 1999 :

Voordracht van kandidaten met het oog op de benoeming van de leden van het Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties en
van een Administratieve coördinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties 49K2070001 (pdf)

08 november 1998 :

Koninklijk besluit houdende samenstelling, werking en organisatie van de Administratieve Coördinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties (pdf)

02 juni 1998 :

Wet van 2 juni 1998 (.htm) houdende oprichting van een Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties en van een Administratieve coördinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties (Publicatie in het Belgisch Staatsblad van 25 november 1998).

Chronologie van de legislative documenten (zie ook op www.dekamer.be )

22/09/1997 : Wetsvoorstel 49-1198/1 (pdf)
17/12/1997 : Amendementen 49-1198/2 (pdf)
04/02/1998 : Amendementen 49-1198/3 (pdf)
17/03/1998 : Amendement 49-1198/4 (pdf)
19/03/1998 : Amendement 49-1198/5 (pdf)
20/03/1998 : Amendementen49-1198/6 (pdf)
24/03/1998 : Amendementen49-1198/7 (pdf)
15/04/1998 : Verslag namens de commissie voor de Justitie 49-1198/8 (pdf)
15/04/1998 : Tekt aangenomen door de commissie 49-1198/9 (pdf)
28/04/1998 : Tekt aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 49-1198/10 (pdf)

25/11/1998 : Publicatie in het Belgisch Staatsblad van de wet van 02/06/1998

28 april 1997 :

Verslag van Parlementair Onderzoek met het oog op de beleidsvorming ter bestrijding van de onwettige praktijken van de sekten en van de gevaren ervan voor de samenleving en voor het individu, inzonderheid voor de minderjarigen.

( Kamer van Volksvertegenwoordig; zittingsperiode 49, document 0313 : 007 et 008) )

(Deel 1: http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/49/0313/49K0313007.pdf 3330 Kb)

(Deel 2: http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/49/0313/49K0313008.pdf 2649 Kb)


Chronologie (zie ook www.dekamer.be ):

24/12/1993 : Voorstel van onderzoekscommissie 48K0920001 (pdf)
21/02/1995 : Amendementen 48K0920002 (pdf)
04/10/1995 : Toelichting 49K0098001 (pdf)
14/12/1995 : Toelichting 49K0313001 (pdf)
15/12/1995 : Amendementen 49K0313002 (pdf)
26/02/1996 : Amendementen 49K0313003
(pdf)
28/02/1996 : Amendementen 49K0313004 (pdf)
06/03/1996 : Verslag 49K0313005 (pdf)
06/03/1996 : Tekt aangenomen 49K0313006 (pdf)

28/04/1997 : Verslag Deel 1 49K0313007 (pdf)
28/04/1997 : Verslag Deel 2 49K0313008 (pdf)
07/05/1997 : Motie aangenomen 49K0313009 (pdf)