FR > Andere artikelen in het Frans op :www.ciaosn.be

27 Januari 2020

De Monitor - Actualiteitenmagazine
Religieuze gemeenschappen in Nederland
Er is geen toezicht op gesloten religieuze gemeenschappen in Nederland. De van oorsprong Deense christelijke beweging 'De Laatste Reformatie' voert demonenuitdrijvingen uit, onder andere op kinderen. Wat doet dat met je als kind? Hoe gaan we om met religieuze groeperingen die dit soort rituelen uitvoeren? En wie beschermt kinderen die binnen deze gemeenschappen opgroeien?

Meer te lezen & artikelen uit dit onderzoek
De Monitor : Maandag 27 januari, om 22.15 uur op NPO2

09 augustus 2019

Meldingen van misbruik bij getuigen van Jehova blijven binnenlopen:
‘Van de kust tot in Limburg’
In een half jaar tijd zijn in ons land al negentig slachtoffers van seksueel misbruik bij de getuigen van Jehova gemeld aan slachtofferorganisatie Reclaimed Voices, zo meldt Le Soir. Volgens woordvoerder Pascal Mertens liggen de reële cijfers veel hoger. “Wie uit de organisatie stapt, pleegt sociale zelfmoord.”

Te lezen op : De Morgen.be & Le Soir.be

Jehovah’s Witnesses: 90 victims of sexual abuse come forward’
The Brussels Times

01 juni 2019

The man had admitted abusing ten children.
Still, I was told not to go to the police with the case
In recent months, Jehovah’s Witnesses have been shaken by a series of events in several countries. It is about how the organization has handled cases of sexual abuse against children internally.

Te lezen op : AvoidJW.org

Originally published on fvn.no and written by Tarjei Leer-Salvesen :
Mannen hadde innrømmet overgrep mot ti barn. Likevel fikk jeg beskjed om å ikke gå til politiet med saken
Han ledet et domsutvalg i Jehovas vitner mot en pedofil overgriper i Belgia. Prosessen førte til at han mistet troen.
(artikel in pdf)

05 april 2019 :

Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers:
VERSLAG van het informatie- en adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties (IACSSO) :

Tussentijds verslag
namens de werkgroep “Signalement betreffende de afhandeling van seksueel misbruik van minderjarigen binnen de groepering Getuigen van Jehovah”
uitgebracht door de dames Kattrin JADIN en Karin JIROFLÉE.
DOC 54 3713/001

28 Maart 2019

Minister Geens wil meer begeleiding voor getuigen van Jehova die organisatie willen verlaten
Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wil dat getuigen van Jehova die de organisatie willen verlaten, terecht kunnen bij één aanspreekpunt.

Bekijk hier het volledige gesprek met minister Koen Geens (CD&V) in :
"De ochtend" op Radio 1

"Een sekte begint als een warm bad, maar eindigt als een koude douche"
Godsdienstpsycholoog Johan Detraux was jarenlang Getuige van Jehova. Hij brak met de sekte en doet er nu onderzoek naar: "Je raakt zo verzopen in een sekte dat je je steeds minder vragen stelt."

Beluister het gesprek met Johan Detraux :
"De Wereld van Sofie" op Radio 1

Ex-"ouderling" bij Jehova's getuigen treedt uit anonimiteit:
"Organisatie weet perfect hoeveel misbruikers er zijn"
The Brussels Time

Bekijk hier het volledige verhaal in "De afspraak"

27 Maart 2019

Pano: Het geheim van Jehova
"Jehova's zijn het paradijs voor kindermisbruikers":
De getuigen van Jehova dekken al jarenlang seksueel misbruik van minderjarigen binnen de organisatie toe via een intern rechtssysteem. Dat is de conclusie van een onderzoek van "Pano". "Pano" sprak met slachtoffers maar ook met ex-ouderlingen, mannen die als rechter fungeren binnen de organisatie. Zij vertellen hoe ze seksueel kindermisbruik toegedekt hebben en hoe de organisatie op de hoogte is van daders maar niet naar de bevoegde autoriteiten stapt.

Hier te lezen & reportage herbekijken op : VRT NWS

Meer te lezen op : Nieuwsblad.be + HLN.be

12 Maart 2019

Kamer buigt zich over misbruik bij getuigen van Jehova
De Kamer richt dinsdag een werkgroep op die zich moet buigen over het kindermisbruik bij getuigen van Jehova. Dat gebeurt op vraag van IACSSO, het Informatie- en Adviescentrum inzake de Schadelijke Sektarische Organisaties.

Te lezen op : Nieuwsblad.be

22 December 2018

'Misbruik bij getuigen van Jehova: “Naar justitie stappen doen ze nooit” Erwin getuigt hoe zijn gezin ontwricht werd
Erwins dochter Marie is seksueel misbruikt bij de getuigen van Jehova. Hoe lang, dat weet Erwin niet. Al meer dan tien jaar ontzeggen Jehova’s getuigen hem elk contact met zijn dochter. “Ik ben 100 procent zeker dat men nooit naar de politie is gestapt. Bij Jehova’s getuigen moet iedereen zwijgen.”.

Te lezen op : De Morgen.be (>volledig artikel)

20 December 2018

Sekteobservatorium:
"Onderzoek nodig naar misbruik bij Jehova's getuigen"
Het officiële adviescentrum voor sektes in ons land vraagt aan de Kamer om een onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen bij de getuigen van Jehova. Dat schrijft De Morgen vandaag. Een aantal getuigenissen zijn ook gesignaleerd bij het parket.

Door Belga - Te lezen op : VRT NWS

Slachtoffer seksueel misbruik Jehova-gemeenschap getuigt:
"Begraaf alles mee en vergeet het"

Meer te lezen & VRT Nieuws herbekijken op : VRT NWS
(Slachtoffers van misbruik binnen de Jehova-gemeenschap kunnen zich melden op
info@iacsso.be)


12 December 2018 :

IACSSO : OPROEP TOT KANDIDATEN -
BELGISCH STAATSBLAD van 12.12.2018
Mandaten toe te kennen door de Kamer van volksvertegenwoordigers
en kandidaten voor te dragen door de Ministerraad


Het mandaat van de leden van het Informatie- en Adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties (IACSSO) - acht vaste leden en acht plaatsvervangende leden – zal op 20 december 2018 verlopen.

Volgens de wet van 2 juni 1998, gewijzigd door die van 12 april 2004, is het noodzakelijk over te gaan tot de benoeming van de leden van het Centrum.

De kandidaatstellingen zijn ontvankelijk binnen dertig dagen vanaf 12 december 2018. (BS 12/12/2018)

24 November 2017

Nood aan nieuwe aanpak tegen schadelijke sekten:
“Blijven vaak onder de radar”
Er moet sterker ingezet worden op preventie tegen schadelijke sekten. Die boodschap geeft het Informatie- en Adviescentrum inzake Schadelijke Sektarische Organisaties (IACSSO) in zijn tweejaarlijkse activiteitenverslag. Het centrum dringt er bij de politiek op aan om de (lokale) besturen sterker te betrekken.

Te lezen op : Gazet van Antwerpen en Het nieuwsblad

Zie ook artikel van Sudinfo
'Les nouvelles sectes qui menacent la Belgique'

Te lezen op : Sudinfo (of artikel in pdf)

Oktober 2017

Nieuwe directeur bij het IACSSO

De Raad van Bestuur van het IACSSO is verheugd de komst van het nieuwe diensthoofd van de Studiedienst te kunnen aankondigen: mevrouw directeur Kerstine Vanderput.
Op 16 oktober nam zij de fakkel over van Eric Brasseur, de oprichter van de dienst, die de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt en de titel van eredirecteur heeft gekregen.
Mevrouw Vanderput, die reeds ruime ervaring heeft met management, met onderzoek en met het analyseren van informatie, zal voortaan deze permanent evoluerende dienst leiden

26 April 2017

Onderzoek sektencommissie is twintig jaar oud
Na een jaar werk, 58 vergaderingen en 136 getuigen gehoord te hebben, stelde de parlementaire onderzoekscommissie Sekten op 28 april 1997 haar rapport voor in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Wat is er na twintig jaar gebeurd met de aanbevelingen van de onderzoekscommissie? Is het verschijnsel van gevaarlijke sekten van de baan? Of gaan ze subtieler tewerk?

Te lezen in Kerk & Leven op : theo.kuleuven.be - nieuws-theologen

20 November 2016

'Bestrijding van sekten is zeer moeilijk: echte communicatie lukt haast niet'
'Fundamentalisme en sekten maken meer meer kapot dan je lief is', schrijft Dick Wursten van de Verenigde Protestantse Kerk van België (VPKB). Hij legt een checklist voor die gebruikt kan worden in de bestrijding van sektes.

Te lezen op : Knack.be

30 April 2016

Waarom een pasfoto met vergiet niet mag
Pastafarians worden almaar talrijker, maar daarom worden ze nog niet erkend.
Enkele honderden pastafarians telt ons land. Ze geloven in een vliegend spaghettimonster, verkleden zich als piraten en denken dat in de hemel strippers op hen wachten. De erkenning van hun religie blijft evenwel uit. En dus weigert de stad Gent ook een identiteitskaart waarop Bert Goossens met pastavergiet prijkt.

Te lezen op : De Morgen

25 Januari 2016

Vluchtelingencrisis: nieuwe zieltjes voor Jehovah’s Getuigen?
De meesten hebben ze weleens aan de deur gehad en misschien ook weer wandelen gestuurd: een duo Jehova’s Getuigen dat het met u over de Bijbel wil hebben. Ze gaan duidelijk ijverig te werk, maar minder bekend is dat ze fervent vreemde talen leren om mensen met een migratieachtergrond te benaderen.

Te lezen op : MO*

Oktober 2015

Sektarische (ivm sekten) ontsporingen inzake gezondheid
Het Informatie- en Adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties (IACSSO), Belgisch federaal Centrum opgericht door de wet van 2 juni 1998, waarschuwt in een brochure dat steeds meer sektarische organisaties of sekten steeds vaker actief zijn op het vlak van welzijn en gezondheid, en dat die handelwijze zeer doeltreffend is om mensen in te palmen.

Te lezen op : gezondheid.be

10 april 2015

Toelichting bij het artikel van Sudpresse:
“SECTES : le nombre de dossiers a doublé”

Op 21 maart 2015 publiceerde de mediagroep Sudpresse een artikel met als titel “SECTES : le nombre de dossiers a doublé”. Deze titel zou de indruk kunnen wekken dat het IACSSO een sektenlijst bijhoudt - wat niet gebeurt - en dat deze lijst verdubbeld zou zijn sinds het laatste verslag (2011-2012). In feite is er verwarring ontstaan over het aantal onderwerpen die door het Centrum behandeld worden en die niet louter religieuze of filosofische groepen betreffen, maar ook juridische problemen of algemene thema’s... Het aantal aanvragen wordt niet opgelijst. Het cijfer 2300 dat door de journalist geciteerd werd, wordt gehanteerd, maar met een ander doel dan het aantal sektarische groepen aan te duiden. Er bestaat verwarring tussen deze termen. Dit onderwerp zal verder uitgewerkt worden in het volgende tweejaarlijks verslag (2013-2014).

06 Mei 2013 : IACSSO - Publicatie in het BELGISCH STAATSBLAD :

Duitse vertaling van de Wet van 2 juni 1998, gewijzigd bij de wet van 12 april 2004 : Wet houdende oprichting van een Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties en van een Administratieve coördinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties.

Deutsche Übersetzung : Gesetz vom 2. Juni 1998, abgeändert durch Gesetz vom 12. April 2004, zur Einrichtung eines Informations- und Beratungszentrums über die schädlichen sektiererischen Organisationen und eines Administrativen Koordinationsbüros in Sachen Bekämpfung der schädlichen sektiererischen Organisationen. ( .html Versie )

27 Februari 2013 :

Reactie op het artikel van Sudpresse dat een nieuw verslag van het IACSSO vermeldt

Op 21 februari 2013 heeft de groep Sudpresse een artikel gepubliceerd waaruit lijkt dat het exclusief de inhoud van het toekomstig verslag van de activiteiten van het IACSSO heeft ontvangen. De titel van het artikel doet geloven dat het IACSSO het verslag heeft overgemaakt aan de auteur van het artikel. Dit is niet het geval. Het verslag van zijn activiteiten is nog niet afgewerkt en al helemaal niet goedgekeurd door de nieuwe leden van de Raad van Bestuur, benoemd op 20 december 2012 door de Kamer van volksvertegenwoordigers. De uitgave van dit verslag wordt niet voorzien voor juni. De eerste geadresseerden zullen de Ministerraad, de Wetgevende Kamers en de Raden en Regeringen van de Gemeenschappen en Gewesten zijn. Wat betreft het aantal groeperingen dat wordt genoemd als zijnde actief in België, meer bepaald 1.200: het gaat om het aantal groeperingen met een levensbeschouwelijk of godsdienstig doel waarover het Centrum bevraagd wordt door het publiek. Dit betekent in geen geval dat het geheel van deze groeperingen schadelijke sektarische organisaties zijn. Het onderhoud met het Centrum - dat meer dan een uur heeft geduurd - is herleid tot een vijftigtal lijnen: de berichtgeving over de Pinksterbeweging is geen exacte weergave van wat er gezegd is.

December 2012 :

Niewe publicatie :


De plaats van theologie in universiteit, kerk en samenleving
Door Adelbert Denaux
Tilburg University, 2012, 64 p., ISBN: 978-94-6167-127-1
Biografie en inhoudsopgave

20 December 2012 :

Kamer van Volksvertegenwoordigers :
Benoeming van de LEDEN van het IACSSO - Nieuwe mandaten.

23 Januari 2012 : Misbruik van kwetsbaar toestand Publicatie in BELGISCH STAATSBLAD:

Wet van 26 NOVEMBER 2011 — Wet tot wijziging en aanvulling van het Strafwetboek teneinde het misbruik van de zwakke toestand van personen strafbaar te stellen, en de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen tegen mishandeling uit te breiden. (.htm versie)

Belgisch Staatsblad van 23/01/2012 p. 4569 tot 4575
        (formaat .pdf - tekst frans / nederlands)

26. NOVEMBER 2011 - Gesetz zur Abänderung und Ergänzung des Strafgesetzbuches zwecks Unterstrafestellung der Ausnutzung der Situation von Schwächeren und zwecks Ausweitung des strafrechtlichen Schutzes schutzbedürftiger Personen vor Misshandlung. Deutsche Übersetzung

Belgisch Staatsblad van 26/11/2012 p. 71705 à 71709
        (formaat .pdf - tekst duits - Deutscher Text)

Link : STRAFWETBOEK gewijzigd door de Wet van 26/11/2011

16 Juni 2011 - Parlement : Misbruik van kwetsbaar toestand

Op 16 juni 2011 heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers het wetsvoorstel van de heer André Frédéric c.s. aangenomen tot aanvulling van het Strafwetboek teneinde het misbruik van de kwetsbare toestand van personen strafbaar te stellen. Bovendien breidt de tekst de bescherming van kwetsbare personen uit door hun kwetsbaarheid als verzwarende omstandigheid in acht te nemen wanneer zij het slachtoffer zijn van o.m. oplichting, belaging of verkrachting.

Deze strafrechtelijke vervolging van het misbruik van de kwetsbare toestand van een persoon geeft gevolg aan een aanbeveling van de parlementaire onderzoekscommissie van de Kamer van volksvertegenwoordigers over de gevaren van sekten (1997). Deze aanbeveling werd in 2000 door het I.A.C.S.S.O. hernomen omdat het van mening was dat zulke maatregel de belangen van de personen beschermt die slachtoffer zijn geweest o.m. van schadelijke sektarische organisaties.

De door de Kamer aangenomen tekst kan nog door de Senaat worden geëvoceerd.

Links:
verslag van de commissie voor de Justitie van de Kamer:
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/53/0080/53K0080007.pdf
aangenomen tekst:
http://www.lachambre.be/FLWB/pdf/53/0080/53K0080009.pdf

20 Mei 2011 - Gerechtelijk : Advies Sahaja Yoga

Het Hof van Beroep te Brussel, eerste kamer, heeft op 12 april 2011 een arrest geveld in de zaak van de Belgische Staat vs de vzw Sahaja Yoga België.

De vereniging had een gerechtsprocedure in kort geding en ten gronde ingeleid naar aanleiding van het advies dat het IACSSO op 7 maart 2005 met betrekking tot Sahaja Yoga publiceerde.

De vereniging was van mening dat het Centrum in het kader van dit advies fouten had begaan en dat zij hierdoor schade had geleden, en claimde dat de geleden schade zou worden vergoed.

In zijn arrest van 12 april 2011 heeft het Hof vastgesteld dat de vzw Sahaja Yoga België geen afdoende bewijs kon leveren voor deze zogenaamde fouten begaan door het IACSSO, en heeft derhalve beslist dat haar klacht ongegrond was.

Als antwoord op de argumenten van de vzw heeft het Hof vastgesteld dat de manier waarop het Centrum in zijn advies de aandacht had gevestigd op de risico's in verband met de praktijken en leringen van Sahaja Yoga niet foutief was.

Het Hof heeft ook geoordeeld dat het advies van het Centrum in overeenstemming was met het beginsel van vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst vastgelegd in artikel 9 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Bij ontbreken van beroep in Cassatie is deze uitspraak definitief.

> Arrest van 12/04/2011 (NL) - Arrêt du 12/04/2011 (Vertaling FR)

Februari 2011:

Niewe publicatie :

Quelles régulations pour les nouveaux mouvements religieux et les dérives sectaires dans l'Union européenne ?
Sous la direction de Nathalie Luca

Page 83-97: Le modèle belge
Le CIAOSN: pas de grille de lecture préalable
I. Les missions du Centre
II. Définition de l'organisation sectaire nuisible
III. Au coeur du travail: recueillir et proposer un information aux sources multiples
IV. Le public
Door Eric Brasseur, Directeur van het IACSSO
Aix-en-Provence: Presses Universitaires d'Aix-Marseille - P.U.A.M.,
02/2011, 186 p., ISBN: 978-2-7314-0745-7

Januari - Februari 2010:

Niewe Belgische publicaties :

BROYEURS DE CONSCIENCE.
L'évolution du phénomène des sectes en Belgique

Door André Frédéric,
Voorzitter van de werkgroup over sekten bij het federaal parlement
Brussel: Luc Pire, 2010, 160 p., ISBN: 978-2-507-00459-0

EVOLUTION ET CREATIONNISMES,
Page 111: Mouvements religieux controversés et créationnisme,

Door Dr.Aline Goossens et Sandrine Mathen,
La Pensée et les Hommes, 53e année, N° 75
Brussel: Editions Espace de Libertés, 2010, 137 p., ISBN: 978-2-930001-98-2
(Beschrijving en inhoudsopgave)

EMPRISE ET MANIPULATION
Peut-on guérir des sectes ?


Door Jean-Claude Maes, Voorzitter van SOS-Sectes
,
Brussel: de boeck, 2010, 284 p., ISBN: 978-2-8041-0150-3
(Beschrijving)

02 juni 2008 : 1998 - 2008 : 10 jaar van het IACSSO

Pers : Le Soir - La Libre Belgique

Mei 2007:

Niewe publicatie :
Du Paradis à l'Enfer - 23 ans chez les Témoins de Jehovah
van Michèle Bastin,
A.V.C.S. - Aide aux Victimes des Comportements Sectaires
Editions Jourdan 2007

15 Februari 2007 : Benoeming van plaatsververvangend lid

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft met een tweederde meerderheid van stemmen de heer Johan Detraux tot Nederlandstalig plaatsvervangend lid uitgeroepen tijdens haar plenumvergadering (Punt 20 van het verslag van de plenaire vergadering van 15 februari 2007, DOC: CRIV 51 PLEN 266 www.dekamer.be )

Februari 2007 :

Communiqué : 8 februari, Safer Internet Day

12 November 2006 : Dimanche Express

Sekten : Le don Nyssens

November 2006 : Nieuwe publicatie

bodytalk, onafhankelijk blad over gezond en langer leven.
In Nr. 2 - november 2006 :
"De tentakels van moderne sekten"...
(Ed. Biblo, adr. : Brussels Media Center, BodyTalk, Raketstraat 50,
1130 Brussel, redactie@bodytalk.be, ISSN. 1783-3000)

19 juli 2006 :

Koniklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 8 november 1998 houdende samenstelling en werking van de Administratieve coördinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties (pdf)

13 juli 2006 :

Koniklijk besluit ter uitvoering van artikel 6, § 3, van de wet van 2 juni 1998 houdende oprichting van een Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties en van een Administratieve Coördinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties (pdf)  

02 Juni 2006 :

Pers : La Libre Belgique
La secte ne fera plier ni la démocratie ni la Chambre.

07 april 2006 : Cour d'Appel de Bruxelles

Antroposofie : Communauté française de Belgique condamnée.

April 2006 : Niewe Publicatie

de Cordes Henri, L’Etat belge face aux dérives sectaires,
Bruxelles : CRISP – Centre de Recherche et d’Information Socio-Politique,
Courrier hebdomadaire n° 1908, 2006, 48 p., ISSN : 0008-9664 www.crisp.be
Volledig te lezen op www.cairn.info

23 maart 2006 :

Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers:
Opvolging van de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie «sekten».

Verslag
namens de werkgroep belast met de opvolging van de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie «sekten», uitgebracht door de heer Jean-Pierre Malmendier. Kamer, 4e zitting van de 51e zittingsperiode.
DOC 51 2357/001

Integraal Verslag : Besprekin / Procedure DOC P0201 (pdf)
Integraal Verslag : Stemmingen DOC P0202 (pdf)

28 juni 2005 :

Pers : La Libre Belgique - La Belgique s'arme contre les sectes.

13 juni 2005 :

Perscommuniqué :
Benoeming van de nieuwe leden van het IACSSO.

9 juni 2005 :

Kamer van Volksvertegenwoordigers, CRIV 51 PLEN 145
Benoeming van de leden van het IACSSO - Nieuwe mandaten.

Februari 2005 :

Communiqué : 8 februari, Safer Internet Day

19 november 2004 :

BELGISCH STAATSBLAD van 19.11.2004 (html) - (.pdf )

KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
Informatie- en adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties. - Oproep tot kandidaten. - Mandaten te begeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE
Informatie- en adviescentrum voor schadelijke sektarische organisaties. - Oproep voor kandidaten voor te dragen door de Ministerraad

01 oktober 2004 :

Overlijden van Mevr. Julia Nyssens-Dussart, stichtster van de ADIF, Association de défense de l'individu et de la famille et Lid ven het IACSSO.

Pers :
La libre Belgique 02/10/2004 - De Morgen 04/10/2004

21 september 2004 :

Perscommuniqué : US Repport 2004

30 april 2004 :

Publicatie in het belgish Staatsblad van de wet van 12 april 2004 tot wijziging van de wet van 2 juni 1998 houdende oprichting van een Informatie- en adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties en van een Administratieve coördinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties

03 mei 2000 :

Ministerieel besluit houdende aanstelling van de effectieve en de plaatsvervangende leden van de Administratieve Coördinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties (pdf)

21 maart 2000 :

Arrest van het Arbitragehof nr 31/2000 - Beroep tot gehele of gedeelelijke vernietiging van de wet van 2 juni 1998 : Beroep verworpen
(Rolnummer 1685 : pdf / html)

12 oktober 1999 :

Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers : Huishoudelijk reglement van het Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisatie
( pdf : 50K0231001 / html )

13 juni 1999 :

Koninklijk besluit houdende vaststelling van de modaliteiten van de vergoeding toegekend aan experten waarop het Informatie- en Adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties beroep doet
( html )

Koninklijk besluitl houdende vaststelling van de modaliteiten inzake de vergoeding van de voorzitter en de leden van het Informatie- en Adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties
( html )

23 april 1999 :

Benoeming van de leden van het Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties en van een Administratieve coördinatiecel
inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties 49K2070002 (pdf)

16 maart 1999 :

Voordracht van kandidaten met het oog op de benoeming van de leden van het Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties en
van een Administratieve coördinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties 49K2070001 (pdf)

08 november 1998 :

Koninklijk besluit houdende samenstelling, werking en organisatie van de Administratieve Coördinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties (pdf)

02 juni 1998 :

Wet van 2 juni 1998 (.htm) houdende oprichting van een Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties en van een Administratieve coördinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties (Publicatie in het Belgisch Staatsblad van 25 november 1998).

Chronologie van de legislative documenten (zie ook op www.dekamer.be )

22/09/1997 : Wetsvoorstel 49-1198/1 (pdf)
17/12/1997 : Amendementen 49-1198/2 (pdf)
04/02/1998 : Amendementen 49-1198/3 (pdf)
17/03/1998 : Amendement 49-1198/4 (pdf)
19/03/1998 : Amendement 49-1198/5 (pdf)
20/03/1998 : Amendementen49-1198/6 (pdf)
24/03/1998 : Amendementen49-1198/7 (pdf)
15/04/1998 : Verslag namens de commissie voor de Justitie 49-1198/8 (pdf)
15/04/1998 : Tekt aangenomen door de commissie 49-1198/9 (pdf)
28/04/1998 : Tekt aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 49-1198/10 (pdf)

25/11/1998 : Publicatie in het Belgisch Staatsblad van de wet van 02/06/1998

28 april 1997 :

Verslag van Parlementair Onderzoek met het oog op de beleidsvorming ter bestrijding van de onwettige praktijken van de sekten en van de gevaren ervan voor de samenleving en voor het individu, inzonderheid voor de minderjarigen.

( Kamer van Volksvertegenwoordig; zittingsperiode 49, document 0313 : 007 et 008) )

(Deel 1: http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/49/0313/49K0313007.pdf 3330 Kb)

(Deel 2: http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/49/0313/49K0313008.pdf 2649 Kb)


Chronologie (zie ook www.dekamer.be ):

24/12/1993 : Voorstel van onderzoekscommissie 48K0920001 (pdf)
21/02/1995 : Amendementen 48K0920002 (pdf)
04/10/1995 : Toelichting 49K0098001 (pdf)
14/12/1995 : Toelichting 49K0313001 (pdf)
15/12/1995 : Amendementen 49K0313002 (pdf)
26/02/1996 : Amendementen 49K0313003
(pdf)
28/02/1996 : Amendementen 49K0313004 (pdf)
06/03/1996 : Verslag 49K0313005 (pdf)
06/03/1996 : Tekt aangenomen 49K0313006 (pdf)

28/04/1997 : Verslag Deel 1 49K0313007 (pdf)
28/04/1997 : Verslag Deel 2 49K0313008 (pdf)
07/05/1997 : Motie aangenomen 49K0313009 (pdf)