MAART - APRIL 2005 :

A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada,
Op weg naar KRSNA,
The Bhaktivedanta Book Trust, Amsterdam, 1981
A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada,
De wetenschap der Zelfrealisatie,
The Bhaktivedanta Book Trust, Amsterdam, 1981
A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada,
Sri Isopanisad,,
The Bhaktivedanta Book Trust, Amsterdam, 1985, ISBN: 90-70742-04-7
A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada,
Antimatière et éternité. Une étude sur l 'immortalité par Bhakti-yoga,
The Bhaktivedanta Book Trust, 1975
A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada,
Revenir. La science de la reincarnation,
Bhaktivedanta, Paris, 1986
AÏVANHOV Omraam Mikhaël,
La Fraternité Blanche Universelle n'est pas une secte,
Prosveta, Collection Izvor N° 206, Fréjus, 1982, ISBN : 2-85566-187-0
ALCOCK James, BURNS Jean E., FREEMAN Anthony,
Psi Wars. Getting to Grips With the Paranormal,
Imprint Academic, Exeter, 2003, ISBN: 0-907845-48-7
AMMERMAN Nancy Tatom, FARNSLEY Arthur E.,
Congregation and Community,
Rutgers University Press, New Brunswick / London, 2001, ISBN: 0-8135-2335-4
AMRITO Swami Deva, FOUDRAINE Jan,
Oospronkelijk gezicht. Een gang naar huis,
Amboboeken, Baarn, 1979, ISBN: 90-263-0455-2
ARIETI James A., WILSON Patrick A.,
The Scientific & the Divine.
Conflict and Reconciliation from Ancient Greece to the Present,
Rowman & Littlefield Publishers , 2003, ISBN: 0-7425-1397-1
ARMSTRONG Herbert W.,
Het ongelooflijke potentieel van de mens,
Everest House, New York, 1980, ISBN: 0-89696-104-4
ARMSTRONG Herbert W.,
De Verenigten Staten en Groot-Brittannië in de profetieën,
Worldwide Church of God, 1984
AULT James M. Jr.,
Spirit and Flesh. Life in a Fundamentalist Baptist Church,
Alfred a. Knopf, New York, 2004, ISBN: 0-375-40242-X
AZIZ Philippe,
L'Atlantide, continent disparu,
Famot, Le livre de poche 6812, Genève, 1975, ISBN : 2-253-02226-8
BAILEY Michael David,
Historical Dictionary of Witchcraft,
Scarecrow Press, The Scarecrow Press, Historical Dictionaries of Religions, Philosophies and Movements, N° 47,2003, ISBN: 0-8108-4860-0
BAKER Tim,
Dewitched. What you need to know about the Dangers of Witchcraft and Wicca,
Transit Books, Nashville, 2004, ISBN: 0-8499-4434-1
BARKER Eileen ,
New religious movements. A practical introduction,
HMSO Her Majesty's Stationary Office, London, 1995, ISBN: 0-11-340927-3
BARKER Eileen,
The making of a Moonie. Choice or Brainwashing?,
Basil Blackwell, Oxford, 1985, ISBN: 0-631-13247-3
BAYARD Jean-Pierre,
De Rozenkruisers. Historie, traditie en rituelen,
Tirion, Baarn, 1994, ISBN: 90-5121-438-3
BECKER Penny Edgell,
Congregation in Conflict. Cultural Models of Local Religious Life,
Cambrige University Press, 1999, ISBN: 0-521-59462-6
BECKFORD James A.,
Social Theory and Religion,
Cambridge University Press, Cambridge, 2003, ISBN: 0-521-77431-4
BECKWITH Francis J., MOSSER Carl, OWEN Paul, eds,
The New Mormon Challenge.
Responding to the Latest Defenses of a Fast-Growing Movement,
Zondervan, Gand Rapids, MI, 2002, ISBN: 0-310-23194-9
BEDNAROWSKI Mary Farell,
New religions and the Theological Imagination in America.,
Indiana University Press, Bloomington / Indianapolis, 1989, ISBN: 0-253-20952-8
BELLEMANS Karla,
Over hoofdbel en Bijbel. Een onderzoek naar de betekenissystemen van vier nieuwe religieuze bewegingen en het toetredingsproces,
Rijksuniversiteit Gent, Fakulteit Letteren en Wijsbegeerte, Verhandeling ingediend tot het bekomen van de graad van licentiaat in de filosofie, Akademiejaar 1983-1984
BERLING Peter,
Les enfants du graal,
Lattès, Le livre de poche 14406, 1996, ISBN : 2-253-14406-1
BERNTS Ton,
Boodschap aan de kerken ? Religie als sociaal en moreel kapitaal,
Meinema, Zoetermeer, 2004, ISBN : 90-211-3965-0
BESSEM Willemijn,
De ashramgids voor India. Een praktisch overzicht van meer dan vijftig ashrams, guru's en spirituele centra voor de mystieke reiziger in India,
Bres, Amsterdam, 1998, ISBN: 90-6229-054-X
BHAGWAN SHREE RAJNEESH,
Ik ben de poort. Over de betekenis van inwijding en discipelschap,
Ankh-Hermes bv, Deventer, 1980, ISBN: 90-202-5424-3
BLAIN Jenny, EZZY Douglas, HARVEY Graham, eds,
Research Paganisms,
Altamira Press, The Pagan Studies Series, 2004, ISBN: 0-7591-0523-5
BLEEKER C.J. Prof.Dr.,
Encyclopedie van de godsdiensten, kerken en sekten,
Elsevier, Amsterdam / Brüssel, 1978, ISBN: 90-10-021 26-2
BOHN Nicolette,
Kleines Lexikon der 'Sekten', Psychogruppen und Strukturvertriebe,
Militzke, Leipzig, 2005, ISBN: 3-86189-622-2
BOMBELE Isabelle,
Psychologische Hulpverlening aan (ex-)sekteleden,
Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Centrum voor godsdienstpsychologie,Verhandeling ingediend tot het bekomen van de graad van licentiaat in de psychologie, 1997
BRAUN Stefan,
Scientology - Eine extremistische Religion.Vergleich der Auseinandersetzung mit einer umstrittenen Organisation in Deutschland und den USA,
Nomos, Baden-Baden, 2004, ISBN: 3-8329-0764-5
BROWERS Michaelle, KURZMAN Charles, eds,
An Islamic Reformation?,
Lexington Books, 2004, ISBN: 0-7391-0554-X
BROWN Dan,
Anges et Démons,
JC Lattès, Paris, 2000
BUNYAN John,
De Christenreis naar de eeuwigheid,
De Banier, Utrecht, 1986, ISBN: 90-336-0219-9
BUSS Andreas E.,
The Russian-Orthodox Tradition and Modernity,
Brill, Numen Book Series, Studies in the History of Religions,
Leiden / Boston, 2003, ISBN: 90-04-13324-0
CABOBIANCO Flavio M.,
Je viens du soleil,
Auréas, Paris, 2003, ISBN : 2-910049-33-7
CADDY Eileen,
The Spirit of Findhorn,
Harper & Row, 1979, ISBN: 0-06-061291-6
CAMPHAUSEN Rufus C.,
De Goddelijke Bibliotheek.
Encyclopedische wegwijzer bij de heilige geschriften van de mensheid,
Bres, Amsterdam, 1991, ISBN: 90-6229-031-0
CAPRA Fritjof,
Het keerpunt. Wetenschap, samenleving en de opkomst van de nieuwe cultuur,
Contact, Amsterdam, 1984, ISBN: 90-254-6522-6
CHABOT Jean-Luc, TOURNU Christophe,
L'héritage religieux et spirituel de l'identité européenne,
L'Harmattan, Paris, 2004, ISBN : 2-7475-6603-X
CHELINI Jean, BRANTHOMME Henry,
Les pèlerinages dans le monde. A travers le temps et l'espace,
Hachette Littératures, 2004, ISBN: 2-01-23-5772-5
CONWAY Flo, SIEGELMAN Jim,
Snapping. America's Epidemic of Sudden Personality Change,
Stillpoint Pres, New York, 1995, ISBN: 0-9647650-0-4
COOKSON Catharine, ed,
Encyclopedia of Religious Freedom,
Routledge, New York / London, 2003, ISBN: 0-415-94181-4
CORNU Philippe, GOTIN Michel,
La terre du Bouddha,
Seuil, Paris, 2004, ISBN: 2-02-056896-9
CORYDON Bent, HUBBARD L.Ron, Jr.,
L. Ron Hubbard. Messiah or Madman ?,
Lyle Stuart Inc., Secaucus, New Jersey, 1987, ISBN: 0-8184-0444-2
COULOMBE Daniel,
Le fantastique religieux et l'adolescence.
Ouija, paranormal, magie, satanisme, gothisme,
Fides, Québec, 2003, ISBN: 2-7621-2397-6
COWAN Douglas E.,
Cyberhenge. Modern Pagans on the Internet,
Routledge, New Yorl / London, 2005, ISBN: 0-415-96911-5
COX Harvey,
Oostwaarts. De belofte en de bedreiging van de neo-oosterse bewegingen,
Amboboeken, Baarn, 1977, ISBN: 90-263-0407-2
DAEMS Katina,
Gesloten groepen en bewustzijn. Een poging tot omschrijving van het sekte-fenomeen vanuit sociaal-maatschappelijk perspectief,
Rijksuniversiteit Gent, Faculteit van de Psychologische en Pedagogische Wetenschappen, Verhandeling ingediend tot het behalen van de graad van licentiaat in de Psychologische en Pedagogische Wetenschappen, Academiejaar 1983-1984
DANNEELS Godfried,
Christus of Waterman?,
Persdienst Aartsbisdom, Mechelen, 1990, ISSN: 0771-5110
DE GROOF Ilse,
Hulpverlening aan betrokkenen bij sekten,
Universiteit Gent, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Thesis ingediend tot het behalen van de
graad van licentiaat in de criminologische wetenschappen, Academiejaar 1994-1995
DE HOYOS Arturo, MORRIS Brent S., eds,
Freemasonry in Context. Historical, Ritual, Controversy,
Lexington Books, 2004, ISBN: 0-7391-0781-X
DE KEYZER Carl,
God inc.,
Focus, Amsterdam, 1992, ISBN: 90-72216-22-9
DE LANGE Nicholas,
An Introduction to Judaism,
Cambridge University Press, Cambridge, 2000, ISBN: 0-521-46624-5
DE MAEYER Jan, LEPLAE Sofie, SCHMIEDL Joachim, eds,
Religious Institutes in Western Europe in the 19th and 20th Centuries.
Historiography, Research and Legal Position,
Leuven University Press, KADOC Studies on Religion, Culture and Society 2, Leuven, 2004, ISBN: 90-5867-402-9
DE ZUTTER Jan,
Heidenen voor het blok. Radicaal-rechts en het nieuwe heidendom,
Houtekiet, Antwerpen / Baarn, 2000, ISBN: 90-5240-582-4
DE ZUTTER Jan,
De schaduw van de maan. Moderne hekserij in Europa,
Hadewich, Antwerpen / Baarn, 1994, ISBN: 90-5240-240-X
DERRIDA Jacques, VATTIMO Gianni, eds,
Religion,
Polity Press, Cambridge, 1998, ISBN: 0-7456-1834-0
DETAVERNIER Jo,
Scientology. Een criminologische analyse,
Rijksuniversiteit Gent, Faculteit Rechtsgeleerdheid,Scriptie neergelegd tot het behalen van de graad van licentiaat in de criminologische wetenschappen, Academiejaar 1998-1999
DIEPERINK Martie Drs.,
Een zoektocht door de wereld van het paranormale.
Met welke krachten komen wij in aanraking?,
Paranormal Ministry, Zeist, 2004, ISBN : 90-5798-152-1
DISHER Garry,
Gevangen in De Witte Cirkel,
Ploegsma, Amsterdam, 1995, ISBN: 90-216-1128-7
DOBBELAERE Karel, VOYÉ Liliane, BILLIET Jaak, REMY Jean,
België en zijn goden.
Kerken, religieuze groeperingen en lekenbewegingen,
Cabay, Leuven, 1985, ISBN: 90-6758001-5
DOE Norman, ed,
The Portrayal of Religion in Europe. The Media and the Arts, Le portrait de religion en Europe. Les médias et les arts,Proceedings of the Conference - Actes du colloque,
Cardiff 21-24/11/2002,Peeters, Leuven , 2004, ISBN : 90-429-1498-X
DOYEN J., KOOY J.,
Evolutie weerlegd door wetenschappelijke feiten,
Evangelische Wereld Pers, Amsterdam, 1978, ISBN: 90-7000552-2
DROIT Roger-Pol,
Votre vie sera parfaite. Gourous et Charlatans,
Odile Jacob, Paris, 2005, ISBN: 2-7381-1574-8
DUJARDIN Jan, COUPE Kris, ERAUW-ZEGERS Riet, FRANÇOIS Ann, ROMMEL Raymonde, SOMERS Wim, VERCAUTEREN Bart,
Bestuur van de erediensten,
Die keure, Brugge, 2005, ISBN: 90-5958-720-0
DUVERT Cyrille,
Université Paul Cézanne, Faculté de droit et de science politique,Sectes et droit,
Presses Universitaires d'Aix-Marseille, Aix-En-Provence, 2004, ISBN: 2-7314-0428-0
EISENSTADT S.N.,
Fundamentalism, Sectarianism, and Revolution.
The Jacobin Dimension of Modernity,
Cambridge University Press, 1999, ISBN: 0-52-164586-7
ENROTH Ronald,
Sekten. Bedreiging of bevrijding ?,
Novapress, Laren, 1981, ISBN: 90-6318-020-9
ENROTH Ronald,
Churches that Abuse,
Zondervan, Grand Rapids, MI, 1992, ISBN: 0-310-53290-6
ETCHEGOIN Marie-France, LENOIR Frédéric,
Code Da Vinci : L'enquête,
Robert Laffont, Paris, 2004, ISBN: 2-221-10405-6
EVANS Christopher Dr.,
Jezus leeft en woont op Venus,
Synopsis, 1974, ISBN: 90-295-1577-5
FATH Sébastien, dir.,
La diversité évangélique,
Excelsis, collection d'études sur le protestantisme évangélique, 2003, ISBN: 2-914144-62-8
FECRIS, European Federation of Centres of Research and Information on Sectarianism,
The Impact of Cults on Health in Society,
Organized by GEMPPI, Marseilles 2004
FIJNVANDRAAT J.G.,
Getuigen van Jehovah uitverkorenen of misleiden,
Uitgeverij H. Medema, Apeldoorn
FILISSIADIS Antoine,
L'homme qui voulait changer sa vie,
Un Monde Différent, Saint-Hubert, Qc, 2005, ISBN: 2-89225-589-9
FLOOD Gavin D.,
An Introduction to Hinduism,
Cambridge University Press, Cambridge, 1996, ISBN: 0-521-43878-0
FOLKERT Kendall W.,
Scripture and Community. Collected Essays on the Jains,
Scholars Press, Atlanta, Studies in World Religions 6, 1993, ISBN: 1-55540-858-3
FONTAINE Janine Dr-,
La médecine du coprs énergétique. La révolution thérapeutique,
Robert Laffont, Paris, 1983, ISBN : 2-221-01161-9
FORD Wendy,
Recovery from Abusive Groups,
American Family Foundation, Bonita Springs, FL, 1993, ISBN: 0-931337-04-6
FOUDRAINE Jan,
Jaren van voorbereiding,
Altamira, 1988, ISBN: 90-6963-035-4
FRIEDMANN Yohanan,
Tolerance and Coercion in Islam. Interfaith Relations in the Muslims Tradition,
Cambridge University Press, Cambridge, 2003, ISBN: 0-521-82703-5
GAIDON Maurice Mgr,
Au soleil de Dieu,
Desclée de Brouwer, Collection " L'Emmanuel ", 1983, ISBN : 2-220-02441-5
GARDELL Mattias,
Gods of the Blood. The Pagan Revival and White Separatism,
Duke University Press, Durham & London, 2003, ISBN: 0-8223-3071-7
GARDNER Martin,
The New Age. Notes of a Fringe Watcher,
Promotheus Books, Buffalo NY, 1988, ISBN: 0-87975-432-X
GIELEN Guido,
"Advanced success training" en "leading success people" in Vlaanderen,
Katholieke universiteit Leuven, Faculteit der Sociale Wetenschappen, Departement Sociologie,Eindverhandeling aangeboden tot het verkrijgen van de graad van Licentiaat in de Sociologie, Juli 1983
GILL Sean, D'COSTA Gavin, KING Ursula, eds,
Religion in Europe. Contemporary Perspectives,
KOK Pharos, Kampen, 1994, ISBN: 90-390-0508-7
GOFFMAN Erving,
Asylums. Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates,
Anchor Books, 1961, ISBN: 0-385-00016-2
GONWAY Flo, SIEGELMAN Jim,
Knappen. Een uniek en baanbrekend boek, dat inzicht geeft in en waarschuwt tegen de mensonterende psychologische praktijken van hedendaagse semi-religieuze sekten,
Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1979, ISBN: 90-10026795
GOODMAN Felicitas D.,
How About Demons? Possession and Exorcism in the Modern World,
Indiana University Press, Bloomington / indianapolis, 1988, ISBN: 0-253-20467-4
Groep Coudenberg,
Naar een ander België ? Rapport Coudenberg,
,Direct social communication / Lannoo, Tielt, 1987
HAACK Friedrich-Wilhelm,
Verführte Sehnsucht. Die neuen Jugendreligionen,
Junge münchener reihe, 1978, ISBN: 3-583-50501-8
HAACK Friedrich-Wilhelm,
Die Neuen Jugendreligionen,
Münchener Reihe, 1983, ISBN: 3-583-50613-8
HAACK Friedrich-Wilhelm,
Münchner Texte und Analysen zur religiösen Situation ,
"Täglich war ich diesem Druck ausgesetzt..." Erlebnisberichte zu Scientology,
Evangelischer Presseverband für Bayern e.V., München, 1983, ISBN: 3-583-50204-3
HAACK Friedrich-Wilhelm, SCHUSTER Udo, ACH Manfred, es,
Die Neuen Jugendreligionen Teil4. Aktionen, Hilfen, Initiativen,
Münchener Reihe, 1986, ISBN: 3-583-50644-8
HAACK Friedrich-Wilhelm,
Jugendreligionen, Gurubewegungen, Psychokulte und ihre Tarn- und Unterorganisationen. Hinweise zu Begriffen und Gruppen,
Elterninitiative zur Hilfe gegen seelische Abhängigkeit und religiösen Extremismus e.V.,
München, 1985
HAEMERS Katrien,
De weg, de waarheid en het leven. Sekten: Hoe en waarom?,>
De Simpele Weg, Antwerpen, 1991
HALL John R.,
Gone from the Promised Land. Jonestown in American Cultural History,
Transaction Books, New Brunswick, NJ / London, 2004, ISBN: 0-7658-0587-1
HARRIS Mark W.,
Historical Dictionary of Unitarian Universalism
,Scarecrow Press, Historical Dictionaries of Religions, Philosophies & Movements 48, 2004, ISBN: 0-8108-4869-4
HARVEY Peter,
An Introduction to Buddhism. Teachings, History and Practices,
Cambridge University Press, Cambridge, 1990, ISBN: 0-521-31333-3
HASSAN Steven M.,
Communicating with Cult Members: A Resource Guidebook to a Strategic Non-Coercive Cult Intervention,
Boston MA, 1983
HAUGHT James A.,
Holy Hatred. Religious Conflicts of the '90s,
Prometheus Books, Amherst NY, 1995, ISBN: 0-87975-922-4
HÄUSLER Grete,
Bruno Gröning. Inleiding in zijn leer,
Grete Häusler-Verlag, Wegberg, 1991, ISBN: 3-927685-07-0
HAYOUN Maurice-Ruben, JARRASSE Dominique,
Les synagogues,
PUF, Que sais-je ? 3430, Paris, 1999, ISBN : 2-13-049584-2
HEBRARD Monique,
Entre Nouvel Age et christianisme. Dix témoins racontent,
Desclée de Brouwer, Paris, 1994, ISBN : 2-220-03648-2
HELLER R.K.,
Deprogramming for do-it-yourselfers. (A cure for the common cult!),
The Gentle Press, Medina, Ohio, 1982, ISBN: 0-9430-9400-3
HERRICK James A.,
The Making of the New Spirituality. The Eclipse of the Western Religious Tradition ,
InterVarsity Press, Downers Grove, Illinois, 2003, ISBN: 0-8308-2398-0
HEYMANS Patsy,
Kidnappés!,
Fixot, Paris, 1995, ISBN: 2-87645-227-8
HOEKSTRA drs. E.G.,
Het einde der tijden. Over christelijke eindtijdverwachtingen,
KOK, Kampen, 1997, ISBN: 90-242-9307-3
HOLLENWEGER Walter,
De geest spreekt alle talen. Een analyse van de Pinksterbeweging,
Oekumene, 1976, ISBN: 90-246-3088-6
HOROWITZ Irving Louis, ed.,
Science, Sin and Scholarship. The politics of Reverend Moon and the Unification Church,
MIT Press, Cambridge / London, 1978, ISBN: 0-262-08100-8
HUBBACK Andrew,
Apocalypse When ? The Global Threat of Religious Cults,
RIST-Research Institute for the Study of Conflict and Terrorism, Conflict Studies 300, London, June 1997, ISSN: 0069-8792
HUBBARD L. Ron,
Scientology. De grondbeginselen van het denken,
Scientology Publications Organisation, Copenhagen, 1978, ISBN: 87-7336-016-3
HUBBARD L. Ron,
De problemen van de arbeid. Scientology toegepast op de dagelijkse arbeid,
Scientology Publications Organisation, Copenhagen, 1979, ISBN: 87-7336-048-1
HUBBARD L. Ron,
Succes met communicatie,
Scientology Publications Organisation, Copenhagen, 1980, ISBN: 87-7336-134-8
HUBBARD L. Ron,
De weg naar het geluk,
Rent House Ltd, Los Angeles, ISBN: 0-9605930-4-7
HUYSSEUNE Michel, VAN BOSBEKE André,
De steen der wijzen,
EPO, Berchem, 1991, ISBN: 90-6445-517-1
JASCHKE Hans-Gerd Dr.,
Gutachten: Auswirkung der Anwendung scientologischen Gedankenguts auf eine pluralistische Gesellschaft oder Teile von ihr in einem freiheitlich demokratisch verfassten Rechtsstaat ,
Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen, Dezember 1995
JESTICE Phyllis G.,
Holy People of the World. A Cross-Cultural Encyclopedia,
ABC-Clio, 2004, ISBN: 1-57607-355-6
JUERGENSMEYER Mark,
Au nom de Dieu, ils tuent !
Chrétiens, juifs, ou musulmans, ils revendiquent la violence,
Autrement, Frontières, Paris, 2003, ISBN: 2-7467-0349-1
KARBE Klaus G. MÜLLER-KÜPPERS Manfred, ed,
Destruktive Kulte.
Gesellschaftliche und gesundheitliche Folgen totalitärer pseudoreligiöser Bewegungen,
Verlag für Medizinische Psychologie,
Vandenhoeck u. Ruprecht, Göttingen, 1983, ISBN: 3-525-45227-6
KELLER Phillip,
Hoe en herder Psalm 23 ziet,
Vereniging tot verspreiding der Heilige Schrift, Amsterdam, 1979, ISBN: 90-338-1053-0
KEMPIS Thomas A.,
De navolging van Christus,
Amboboeken, Baarn, 1973, ISBN : 90-263-0212-6
KETS DE VRIES Manfred F.R.,
Raadsels in de organisatie. Een klinische benadering van management,
Samson, Alphen aan den Rijn / Zaventem, 1981, ISBN: 90-14-03509-8
KING Ursula,
Women and Spirituality. Voices of protest and promise,
Pennsylvania State University Press, University Park, 1993, ISBN 0-271-01069-X
KLASS Morton, WEISGRAU Maxime,
Across the Boundaries of Belief.
Contemporary Issues in the Anthropology of Religion,
Westview Press, 1999, ISBN: 0-8133-2695-8
KLIK Bruno, ed,
Klikgids 2000.
Wegwijzer voor natuurlijke geneeswijzen en spiritualiteit,
1999, Deventer, ISBN: 90-74726-07-0
KLOSINSKI Gunther,
Sectes, alerte aux parents,
Editions Brepols, Paris, 1997, ISBN: 2-503-83117-6
KRANENBORG Reender Dr.,
Zelfverwerkelijking. Oosterse religies binnen een westerse subcultuur,
KOK, Kampen, ISBN: 90-242-0389-9
KROL Bram,
Als het zoete bitter wordt,
Gideon, Hoornaar, 1998, ISBN: 90-6067-793-5
KÜFNER Heinrich, NEDOPIL Norbert, SCHÖCH Heinz, eds,
Gesundheitliche und rechtliche Risiken bei Scientology.
Eine Untersuchung psychologischer Beeinflussungstechniken bei Scientology, Landmark und der Behandlung von Drogenabhängigen,
Pabst Science Publishers, Lenrericht, 2002, ISBN: 3-936142-40-8
LaMARTINA Marion,
KNITTINGS. Hope for Us "Heavenly Skeptics",
1986
LANGONE Michael D., Ph.D.,
Deprogramming. An Analysis of Parental Questionnaires,
AFF, The American Family Foundation
LAO-TSE,
Tao-The-King. Chinees spreukenboek,
Amboboeken, Baarn, ISBN: 90-263-0342-4
LARSEN Rick, LARSEN, Helen,
Cult Encounter,
RSC Books, North Beach6020 Australia, 1997, ISBN: 0-646-31154-9
LASSALLE H.M. Enomiya,
Zen-meditatie. Ontmoeting tussen zen en christendom,
Amboboeken, Baarn, 1976, ISBN: 90-263-0159-6
LASSALLE H.M.Enomiya,
Inleiding tot de Zen-meditatie,. Praktische aanwijzingen,
Amboboeken, Baarn, ISBN: 90-263-0183-9
LEFEBURE Christophe,
La France des croyances et des superstitions,
Flammarion, Paris, 2004, ISBN: 2-0801-11922
LEJBOWICZ Agnès,
Omraam Mikhaël Aïvanhov, le Maître de la Grande Fraternité Blanche Universelle,
Prosveta, Fréjus, 1982, ISBN : 2-85566-180-3
LEWIS James R., ed,
The Gods have landed. New Religions from other Worlds,
State University of New York Press, Albany, 1995, ISBN: 0-7914-2330-1
LEWIS James R., ed.,
From the Ashes. Making Sense of Waco,
Rowman & Littlefield Publishers, Lanham / London, 1994, ISBN: 0-8476-7915-2
LIEVEGOED B.C.J.,
Mysteriestromen in Europe en de nieuwe mysteriën,
Anthroposofische Vereniging in Nederland, 1977
LODTS Mario,
Jehovah's Getuigen en de voorspelling van 1975: Oplossingen van cognitieve dissonantie,
Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit der sociale wetenschappen, departement sociologie, Eindverhandeling aangeboden tot het verkrijgen van de graad van licentiaat in de Sociologie, februari 1987
LOGISTER Weil,
Reincarnatie. De vele kanten van een oud en nieuw geloof,
Lannoo, Tielt, 1990, ISBN: 90-209-1865-X
LUTTERBACH Hubertus, MANEMANN Jürgen, eds,
Religion und Terror.
Stimmen zum 11. September aus Christentum, Islam und Judentum,
Aschendorff, Münster, 2002, ISBN: 3-402-03425-5
MABIRE Jean,
Thulé. Le Soleil retrouvé des Hyperboréens,
Pardès, Puiseaux, 2002, ISBN: 2-86714-287-3
MAHOUX Bernard,
La malédiction des Trencavel. 1.Adélaïs, comtesse de Toulouse,
Aubéron, Pocket 12254, 2003, ISBN : 2-266-14383-2
MALHOTRA Ashok Kumar,
An Introduction to Yoga Philosophy.
An Annotated Translation of the Yoga Sutras,
Ashgate Publishing Group, Ashgate World Philosophies, 2001, ISBN: 0-7546-0524-8
MANGALWADI Vishal,
The World of Gurus.
A critical look at the philosophies of India's influential gurus and mystics,
Cornerstone Press, Chicago, 1992, ISBN: 0-940895-03-X
MARHIC Renaud, KERLIDOU Alain,
Sectes et mouvements initiatiques en Bretagne.
Du celtisme au Nouvel Âge,
Terre de Brume Editions, Rennes, 1996, ISBN: 2-908021-78-1
MARY André,
Le bricolage africain des héros chrétiens,
Cerf, Paris, 2000, ISBN : 2-204-06509-9
MARY André,
La naissance à l'envers. Essai sur le rituel du Bwiti Fang au Gabon,
L'Harmattan, Paris, 2000, ISBN: 2-85802-304-2
MARYNISSEN M.C.J.A.,
Onderzoek naar taal en communicatie in twee sekten,
Provinciaal instituut voor Voedingsindustrieën en Toerisme, Brussel,
Eindverhandeling aangeboden tot het behalen van de titel van gegradueerde in public relations-onthaal, 1986-1987
MASSE Raymond, BENOIST Jean,
Convocations thérapeutiques du sacré,Karthala,
Médecines du monde, Paris, 2002, ISBN: 2-84586-266-0
MATHE Thierry,
Le bouddhisme des Français.
Le bouddhisme tibétain et la Soka Gakkaï en France.
Contribution à une sociologie de la conversion,
L'Harmattan, Religion et sciences humaines, Paris, 2005, ISBN : 2-7475-7734-1
MATHER George A, NICHOLS Larry A., eds.,
Dictionary of Cults, Sects, Religions and the Occult,
Zondervan Publishing House, Grand Rapids, MI, 1993, ISBN 0-310-53100-4
McCORMACK Win, ed,
Oregon Magazine, collectors' edition. The Rajneesh Files 1981-1986,
New Oregon Publishers Inc., Portland, 1985, ISBN: 0-915329-1-2
McCOY Duke,
How to Organize and Manage your own Religious Cult.
A Psycho-Political Primer,
Loompanics Unlimited, Mason, MI, 1980
McKENNA Terence,
Food of the Gods. The search of the original tree of Knowledge.
A Radical History of Plants, Drugs and Human Evolution,
Rider, 1999, ISBN: 0-7126-7038-6
McWILLIAMS Peter,
Life 102. What to Do When Your Guru Sues You,
Prelude Press, Los Angeles, 1994, ISBN: 0-931580-34-X
MEDOFF Rafael, WAXMAN Chaim I.,
Historical Dictionary of Zionism,
Scarecrow Press, 2000, ISBN: 0-8108-3773-0
MEHTA Gita,
Karma Cola,
Hollandia, Baarn, 1982, ISBN: 90-6045-364-6
MELCHIOR Roger,
La terreur comme système de domination,
Université Catholique de Louvain,
Mémoire de Licence en Sciences Politiques et Sociales, Sciences Sociales, 1962
MESSNER Francis, PRELOT Pierre-Henri, WOEHRLING Jean-Marie, dir,
Traité de droit français des religions,
Litec, Paris, 2003, ISBN : 2-7111-3514-4
MESSORI Vittorio,
Opus Dei. Een onderzoek,
Colomba / De Boog, Oegstgeest, 1997, ISBN: 90-6257-105-0
MEUROIS-GIVAUDAN Anne, MEUROIS-GIVAUDAN Daniel,
De mémoire d'Essénien. L'autre visage de Jésus,
Arista, Plazac, 1984
MINSHULL Ruth,
How to choose you people,
Scientology Ann Arbor, Michigan, 1972
MONTENAY Yves,
Nos voisins musulmans. Histoire et mécanisme d'une méfiance réciproque,
Les belles lettres, Paris, 2004, ISBN : 2-251-44257-X
MOODY Raymond Dr-,
La vie après la vie.
Enquête à propos d'un phénomène : la survie de la conscience après la mort du corps,
France loisir, Paris, 1977, ISBN : 2-7242-0379-8
MOORE Rebecca, McGEHEE III Fielding,
New Religious Movements, Mass Suicide and Peoples Temple.
Scholarly Perspectives on a Tragedy,
The Edwin Mellen Press, Studies in American Religion Vol.37, Lewiston/Lampeter/Queenston, 1989, ISBN: 0-88946-680-7
MORIN Jean-Pierre,
Le viol psychique. La psychopolémologie. Un nouveau procédé de subversion,
Nouvelle édition Roger Garry, 1975, ISBN : 2-900039-41-X
MULDER Porf.dr.D.C., red,
De religieuze gezadsdrager,
VU uitgeverij, Amsterdam, 1984, ISBN: 90-6256-215-9
MURRAY Andrew,
Gelijk Jezus. Overdenkingen over het beeld van de zoon gods en onze gelijkvormigheid aan hem. Jezus Zelf,
Gazon, Den Haag
NANNEN Els,
In de greep van de groep. Sensitivity training in het licht van de bijbel,
Uitgeverij H. Medema, Apeldoorn, 1978, ISBN: 90-6353-073-0
NEPVEU R.M.DR.-,
Wat is dit voor geloof ? Kennismaking met religies, stromingen en richtingen,
Zomer & Keuning, Ede, 1983, ISBN: 90-210-5026-9
NOEGEL Scott B., WHEELER Brannon M.,
Historical Dictionary of Prophets in Islam and Judaism,
Scarecrow Press, Historical Dictionaries of Religions, Philosophies, and Movements 43, 2002, ISBN: 0-8108-4305-6
NUMBERS Ronald L., AMUNDSEN Darrel W., eds,
Caring and Curing. Health and Medicine in the Western Religious Traditions,
Johns Hopkins University Press, Baltimore / London, 1998, ISBN: 0-8018-5796-1
NUYTS Kristin,
De brug naar totale vrijheid. Studie van scientologie in België,
Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit der sociale wetenschappen, departement sociologie,Eindverhandeling, augustus 1993
OBERLE Thierry,
L'Opus Dei, Dieu ou César?,
JC Lattès, 1993, ISBN: 2-7096-1254-2
OVERMYER Daniel L., ed,
Religion in China Today,
Cambridge University Press, The China Quaterly Special Issues, New Series, N°3, Cambridge, 2003, ISBN: 0-521-53823-8
PALMER Martin,
The "Times" World Religions,
Times Books., London, 2005, ISBN: 0-0071-9991-0
PALMER Monte, PALMER Princess,
At the Heart of Terror. Islam, Jihadists, and America's War on Terrorism,
Rowman & Littlefield Publishers, 2004, ISBN: 0-7425-3602-5
PALMER Susan J.,
Aliens Adored. Raël's UFO Religion,
Rutgers University Press, 2004, ISBN: 0-8135-3476-3
PALMER-FERNANDEZ Gabriel, ed,
Encyclopedia of Religion and War,
Routledge, New York / London, 2004, ISBN: 0-415-94246-2
PERSINGER Michael A., CARREY Normand J., SUESS Lynn A.,
TM and Cult Mania,
The Christopher Publishing House, North Quincy, MA, 1980, ISBN: 0-8158-0392-3
POLOMA Margaret M.,
Main Street Mystics. The Toronto Blessing and Reviving Pentecostalism,
Altamira Press, Walnut Creek- Lanham-New York-Oxford, 2003, ISBN: 0-7591-0354-2
PRICE Simon, KEARNS Emily, eds,
The Oxford Dictionary of Classical Myth and Religion ,
Oxford University Press, Oxford, 2004, ISBN: 0-19-280289-5
PROPHET Mark L., PROPHET Elizabeth Clare,
Saint Germain on Alchemy. For the Adept in the Aquarian Age,
Summit University Press, 1985, ISBN: 0-916766-68-3
Psychotropes.
Revue internationale des toxicomanies et des addictions, Vol.10, n°3-4,
Rituels, initiation et thérapie,
De Boeck Université, Bruxelles, 2004, ISBN: 2-8041-4501-8
PYYSIÄINEN Ilkka,
Magic, Miracles, and Religion. A Scientist's Perspective,
Altamira Press, Cognitive Science of Religion Series, 2004, ISBN: 0-7591-0663-0
RANDI James,
The faith healers,
Prometheus Books, Buffalo, NY, 1989, ISBN: 0-87975-369-2
RANDI James,
Psychic Investigator,
Boxtree, London, 1991, ISBN : 1-85283-144-8
RAPPAPORT Roy A.,
Ritual and Religion in the Making of Humanity,
Cambridge University Press, 1999, ISBN: 0-521-29690-0
RAVALEC Vincent, MALLENDI, PAICHELER Agnès,
Bois sacré. Initiation à l'iboga,
Au Diable Vauvert, Vauvert, 2004, ISBN : 2-84626-068-0
RAY KING Godfré,
Ontmoeting met Saint Germain,
Amethyst Press, Amsterdam, 1985, ISBN: 90-71219-01-1
REED David A., ed,
Index of Watchtower Errors. 1879-1989,
Baker Book House, Grand Rapids, MI, 1995, ISBN: 0-8010-7756-7
REID Jennifer I.M, ed,
Religion and Global Culture.
New Terrain in the Study of Religion and the Work of Charles H. Long,
Lexington Books, 2004, ISBN: 0-7391-0810-7
RICHARDSON James T., BEST Joel, BROMLEY David G., eds,
The Satanism Scare,
Aldine de Gruyter, New York, 1991, ISBN: 0-202-30378-0
ROBINSON David,
Herbert Armstrong's Tangled Web.
An Insider's vieuw of The Worldwide Church of God,
John Hadden Publishers, Tulsa, 1980
ROCKWELL John,
Trommel Feuer. Rocktexte und ihre Wirkungen,
Schulte & Gerth, Asslar, 1990, ISBN: 3-89437-549-3
ROSEN R.D.,
Psychoblabla,
Synopsis, 1981, ISBN: 90-295-3606-3
ROSEN Steven J.,
The Hidden Glory of India,T
he Bhaktivedanta Book Trust, 2002, ISBN: 0-89213-351-1
ROSS Joan Carol, Ed.M, LANGONE MICHAEL D., PH.D.,
Cults. What Parents Should Know.
A practical guide to help parents with children in destructive groups,
American Family Foundation, Weston, 1988, ISBN: 0-931337-00-3
RUSSEL A.J.,
Jezus spreekt door de twee luisteraars, deel 1+2,
Gazon, Den Haag, ISBN: 90-6442-254-0 / 027-0
RYZL Milan,
Graven naar God. Religies en mystieke ervaring,
Hadewijch, Amsterdam-Baarn / Ten Have, Baarn, 1992, ISBN: 90-5240-049-0
SAHA Santosh C., ed,
Religious Fundamentalism in the Contemporary World.
Critical Social and Political Issues,
Lexington Books, Oxford, 2004, ISBN: 0-7391-0760-7
SALAETS Nico, VETS Nadia,
Sekten : Bevrijding of bedreiging ?,
Katholieke Hogeschool Mechelen, Departement De Ham, Scriptie voorgedragen tot het bekomen van het diploma van graad van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs handel, 1996-1997
SALAMONE Frank A., ed,
Encyclopedia of Religious Rites, Rituals and Festivals,
Routledge, New York / London, 2004, ISBN: 0-415-94180-6
Saroglou Vassilis, Buxant Coralie, Casalfiore Stefania, Christians Louis-Léon, Jaspard, Jean-Marie,
Annales de Droit de Louvain, 64, 2004, n°4,
Redéfinir les critères de dérive sectaire?
Un regard psychologique au croisement des sciences des religions…,
Bruylant, Bruxelles, 2005
SCHAAF Susanne, METTNER Matthias, eds,
Religion zwischen Sinnsuche, Erlebnismarkt und Fundamentalismus.
Zu Risiken und Nebenwirkungen von ICF und anderen christlichen Trendgemeinschaften,
Infosekta, Fachstelle für Sektenfragen, Zürich, 2004, ISBN: 3-9522971-0-0
SCHNABEL Paul,
Tussen stigma en charisma. Nieuwe religieuze bewegingen en geestelijke volksgezondheid,
Van Loghum Slaterus, Deventer, 1982, ISBN: 90-6001-746-3
SCHUR Edwin,
Gewaarzijn, een rage. De bewustmakers sociologisch bekeken,
De Toorts, Haarlem, 1977, ISBN: 90-6020-227-9
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft gegen destruktive Kulte SADK, ed,S
ekten im rechtsfreien Raum ?,
Presdok AG, Zürich, 1990, ISBN: 3-907543-14-9
SCOTT Alicez,
The Incredible Power of Cults. Hard Facts on the Soft Persuaders,
A comprehensive guide to recognizing and understanding cults and cults leaders, how they become powerfull, and how you can protect yoursepf from them,
Blue River Publishing Inc., Coloradi Springs, 1994, ISBN: 1-884418-51-1
SCOTT Gini Graham,
Cult and Countercult.
A Study of a Spiritual Growth Group and a Witchcraft Order,
Greewood Press, Westport / London, 1980, ISBN: 0-313-22074-3
SHI Ji,
"Falun Gong" Is a Cult, 1-4,
New Star Publishers, Beijing, 1999, ISBN: 7-80148-251-4 / 253-0 / 255-7 / 257-3 / 259-X
SHUPE Anson, BROMLEY David G., eds,
Anti-cult Movements in Cross-Cultural Perspective,
Garland, New York / London, 1994, ISBN: 0-8153-1428-0
SIRIC, Société Internationale de Recherche Interdisciplinaire sur la Communication,Communicatie of manipulatie.
Het dagelijks leven in het licht van de werking van de hersenen,
Empirika, Saint-Erme, 1982, ISBN: 2-903972-01-X
SIRONI Françoise,
Bourreaux et victimes. Psychologie de la torture,
Odile Jacob, Paris, 1999, ISBN : 2-7381-0674-9
SOROKINE Vladimir,
La glace,
Editions de l'Olivier, 2005, ISBN : 2-87929-446-0
SPIRLET Luc,
A la poursuite de la scientologie,
Edition sans stock, Bruxelles, 1994
SPITAELS Guy,
La triple insurrection islamiste,
Fayard / Luc Pire, 2005, ISBN : 2-87415-476-8
Statenvertaling, Nieuwe Bijbelvertaling,
De Bijbel - Paralleleditie,
Jongbloed, Heerenveen, 2005, ISBN : 90-6539-248-3
STEINER Robert A.,
Don't get Taken! Bunco and Bunkum Exposed, How to Protect Yourself,
Wide-Awake Books, El Cerrito, CA, 1989, ISBN: 0-9623473-0-2
STEINER Rudolf,
Een weg naar zelfkennis in acht meditaties,
Uitgeverij vrij geestesleven, Zeist, 1979, ISBN: 90-6038-048-7
STEINER Rudolf,
Het Lukas-Evangeli.
Een cyclus van 10 voordrachten, gehouden in Bazel, van 15 tot 26 september 1909,
Uitgeverij vrij geestesleven, Zeist, 1975, ISBN: 90-6038-022-3
STEINER Rudolf,
Mens - lot en wereldontwikkeling,
Uitgeverij vrij geestesleven, Zeist, 1977, ISBN: 90-6038-072-X
STEINER Rudolf,
De wetenschap van de geheime der ziel,
Uitgeverij vrij geestesleven, Zeist, 1972, ISBN: 90-6038-0010
STEINER Rudolf,
Raadsels van het menselijke temperament.
Ontvankelijk zijn voor het niet zintuiglijk waarneembare kan openbaren wat het leven betekent,
Uitgeverij vrij geestesleven, Zeist, 1981, ISBN: 90-6038-054-1
STEINER Rudolf,
Tussen dood en nieuwe geboorte.
Zeven voordragen gehouden in Den Haag in 1923,
Uitgeverij vrij geestesleven, Zeist, 1979, ISBN: 90-6038-117-3
STEINER Rudolf,
Vier Märchen,
Rudolf Steiner Verlag, Dornach, 1974, ISBN: 3-7274-5084-3
STEWART Pamela J., STRATHERN Andrew,
Witchcraft, Sorcery, Rumors and Gossip,
Cambridge University Press, Cambridge, 2004, ISBN: 0-521-00473-X
STEYAERT Caroline,
Hersenspoeling binnen sekten. Een onderzoek naar indoctrinatietechnieken binnen sekten in Vlaanderen,
Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit sociale wetenschappen, Departement communicatiewetenschap,Eindverhandeling aangeboden tot het verkrijgen van de graad van licentiaat in de communicatiewetenschap, Mei 1995
STORR Anthony,
Reuzen op lemen voeten. Een studie over goeroes,
Nieuwezijds, Amsterdam, 1998, ISBN: 90-5712-020-8
SWINDELLS Robert,
De ongelovige,
Davidsfonds/Infodok, Leuven, 1997, ISBN: 90-6565-778-9
TABOADA LEONETTI Isabel,
Les femmes et l'islam. Entre modernité et intégrisme,
L'Harmattan, Paris, 2004, ISBN : 2-7475-6461-4
TAL SCHALLER Christian Dr.-,
Les Aventures d'une Jeune Fille dans l'Au-Delà,
Vivez Soleil, Chêne-Bourg/Genève, 1993, ISBN : 2-88058
TARDAN-MASQUELIER Ysé,
L'esprit du yoga,
Albin Michel, Spiritualité, 2005, ISBN: 2-226-15444-2
TAYLOR Mark C., ed,
Critical Terms for Religious Studies,
The University of Chicago Press, Chicago/London, 1998, ISBN: 0-226-79157-2
TERLOUW Jan,
Gevangenis met een open deur,
Lemniscaat, Rotterdam, 1999, ISBN: 90-6069-636-0
TOWLER Robert, ed,
New Religions and the New Europe,
Aarhus University Press, Aarhus, 1995, ISBN: 87-7288-433-9
TUIT John,
The Truth shall make you free. Herbert Armstrong's Empire Exposed,
The Truth Foundation, Stamford, 1981
VAN BAAREN J.I.,
TM - Wat is Het? Transcentente Meditatie zoals geleerd door Maharishi Mahesh Yogi op de keper beschouwd,
Evangelische Wereld Pers, 1976
VAN BAAREN J.I.,
Jehovah's Getuigen. Bijbels of on-Bijbels,
Evangelische Wereld Pers, 1986
VAN BAAREN J.I.,
De echte waarheid in het licht van de Bijbel!,
Evangelische Wereld Pers, 1982, ISBN: 90-7000-589-1
VAN BAAREN J.I.,
De duisternis van zen in het licht van de Bijbel,
Evangelische Wereld Pers, 1982, ISBN: 90-7000-579-4
VAN BOSBEKE André,
Opus Dei in België,
EPO, Berchem, 1985, ISBN: 90-6445-853-7
VAN DALEN Regbert,
Omzien naar een nieuwe tijd. Vormen van toekomstgericht holisme,
Meinema, Delft, 1988, ISBN: 90-211-3532-9
VAN DEN BERG J.W.,
Toch gered,
Stark-Texel, ISBN: 90-6398-088-4
VAN DER LAAN C., VAN DER LAAN P.N.,
Pinksteren in Beweging.
Vijfenzeventig jaar pinkstergeschiedenis in Nederland en Vlaanderen,
KOK, Kampen, 1982, ISBN: 90-242-2213-3
VANIER Jean,
La communauté, lieu du pardon et de la fête,
Fleurus, Paris / Bellarmin, Montréal, 1989, ISBN : 2-215-01319-2
VASUDHA NARAYANAN, HOUDEBINE Jean-Louis,
Hindouisme. Origines, croyances, rituels, textes sacrés, lieux du sacré,
Gründ, Comprendre les religions, 2004, ISBN: 2-7000-2659-4
VELDHUIZEN DS.H.,
Sekten en stromingen,
KOK, Kampen, ISBN: 90-242-0472-0
VERLINDE Joseph-Marie,
De verboden ervaring.
Van de ashram naar het klooster: relaas van een zoektocht naar god,
Lannoo, Tielt, 2004, ISBN: 90-209 5521-7
VERMASEREN Martin,
Mithra, ce dieu mystérieux,
Sequoia, Paris / Bruxelles, 1960
VERWEIJ Huib,
Grenzen der voleinding. Tussentijd, Laatste tijd, Werktijd,
Uitgeverij van der Stoep, Heinenoord, 1984, ISBN: 90-6777-002-7
VIGNOT Bernard, BERET-ALLEMAND Marc,
Annuaire d'Eglises et de communautés sans liens canoniques avec les Eglises catholiques et orthodoxies. 1° fascicule,
Bernard Vignot, Notre-Dame-de-Bondeville, 2005
VOLCKAERT Bartel,
Stageverslag : Theoretische Psychologie,
Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen,Centrum voor Dieptepsychologie, 1998-1999
VORILHON Claude, " Raël ",
De buitenaardse hebben me meegenomen naar hun planeet. De 2de boodschap die ze me gegeven hebben,
Raeliaanse Stichting, Waduz, 1975
VORILHON Claude, " Raël ",
Het boek dat de waarheid zegt. De boodschap gegeven door de buitenaardsen,
Raeliaanse Stichting, Waduz, 1985, ISBN: 90-289-0966-4
VRANCKX Jos,
De terugkeer van het wonder. Het bovennatuurlijke op het einde van de eeuw,
Davidsfonds, Leuven / KOK, Kampen, 1997, ISBN: 90-6152-978-6 / 90-2428-709-X
VRANCKX Jos,
De zinzoekers,
Davidsfonds, Leuven, 1993, ISBN: 90-6152-805-4
VRANKEN Lucia,
Over hersenspoeling en deprogrammatie,
Rijksuniversiteit Gent, Faculteit letteren en wijsbegeerte, Verhandeling ingediend tot het verkrijgen van de graad van licenciaat in de moraalwetenschap, 1984-1985
WAINES David,
An Introduction to Islam,
Cambridge University Press, Cambridge, 2003, ISBN: 0-521-53906-4
WALLIS Roy,
TheRoad to Total Freedom. A Sociological Analysis of Scientology,
Columbia University Press, New York, 1977, ISBN: 0-231-04200-0
WALSH Michael,
De geheime macht van Opus Dei. Openbaringen over een mysterieuze organisatie binnen de schaduwzijde van de rooms-katholieke kerk,
Tirion, Baarn, 1990, ISBN: 90-5121-207-0
WARD Keith,
Religion and Community,
Oxford University Press, Oxford, 2005, ISBN: 0-19-875259-8
WASHINGTON Peter,
Madame Blavatsky's Baboon. Theosophy and the Emergence of the Western Guru,
Secker & Warburg, London, 1993, ISBN: 0-436-56418-1
WENNEKES Rolf,
Tussen wetenschap en mystiek. Transcendente meditatie: een fiktie van verlichting,
Kok, Agora, Kampen, 1987, ISBN: 90-242-7570-9
WERNER Raik,
Scientology im Spiegel des Rechts.
Strukturen einer subkulturellen Ordnung zwischen Konformität und Konflikt mit den staatlichen Normen,
Wilhelm Fink Verlag, Münschen, 2003, ISBN: 3-7705-3781-5
WESSINGER Catherine, ed.,
Women's leadership in Marginal Religions. Explorations outside the Mainstream,
University of Illinois Press, Urbana / Chicago, 1993 ISBN 0-252-02025-1
WHITEHOUSE Harvey,
Modes of Religiosity. A Cognitive Theory of Religious Transmission,
Altamira Press, Cognitive Science of Religion Series, 2004,ISBN: 0-7591-0615-0
WHITEHOUSE Harvey, LAIDLAW James, eds,
Ritual and Memory. Toward a Comparative Anthropology of Religion,
Altamira Press, Cognitive Science of Religion Series, 2004, ISBN: 0-7591-0617-7
WIEBUS Hans-Otto,
Lexikon Jugendkulte. Esoterik, New Age, Satanismus,
Carlsen, Hamburg, 1995, ISBN: 3-551-85021-6
WILDER SMITH Arthur Ernest,
Wie denkt moet geloven,
Buiten & Schipperheijn, Amsterdam, 1980, ISBN: 90-6064-393-3
WILKERSON David,
La Croix et le Poignard,
Les Assemblées de Dieu, Bruxelles, 1976
WILLIAMS Bryan,
Learning about Cults. Recognising cult-like characteristics,
Christian Focus, Ross-Shire, 1997, ISBN: 1-85792-248-4
WILLIAMS Melvin D.,
Community in a Black Pentecostal Church. An Anthropological Study,
Waveland Press, Prospect Heights, Illinois, 1984, ISBN: 0-88133-049-3
WISEMAN Richard, MORRIS Robert L.,
Guidelines for testing psychic claimants,
University of Hertfordshire Press, 1995, ISBN: 0-900458-58-5
WISSE A.P.,
De Jehova's Getuigen aangeklaagd. Een onthullend verhaal,
Kok, Kampen, 1982, ISBN: 90-242-2988-X
WRIGHT Stuart A.,
Leaving Cults: The Dynamics of Defection,
Society for the Scientific Study of Religion, Washington, D.C., 1987, ISBN: 0-932566-06-5
WUTHNOW Robert,
The Struggle for America's Soul. Evangelicals, Liberals, and Secularism,
William B. Eerdman, Grand Rapids, MI, 1989, ISBN: 0-8028-3669-0
YAMAMOTO Isamu J.,
Hinduism, TM and Hare Krishna,
Zondervan, Grand Rapids, MI, 1998, ISBN: 0-310-70391-3
YOUNG Alan,
Spiritueel genezen en de oorzaak van ziekte begrijpen,
Ankh-Hermes, Deventern 1987, ISBN: 90-202-3861-2
ZINSER Hartmut,
Jugendokkultismus in Ost und West.
Vier quantitative Untersuchungen zu Okkultpraktiken unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Berlin 1989-1991. Ergebnisse, Tabellen, Analysen,
Arbeitsgemeinschaft für Religions- und Weltanschauungsfragen,
München, 1993, ISBN: 3-927890-06-5JANUARI - FEBRUARI 2004

MAART - APRIL 2004

MEI - JUNI 2004

JULI - AUGUSTUS 2004

SEPTEMBER - OKTOBER 2004

NOVEMBER - DECEMBER 2004

JANUARI - FEBRUARI 2005