Nieuwe mandaten bij het IACSSO

De Kamer van volksvertegenwoordigers is tijdens de plenaire zitting van 20 december 2012, overgegaan tot de benoeming van de nieuwe leden (van de raad) van het I.A.C.S.S.O.

De Afgevaardigden hebben Dhr. Luc Willems als voorzitter en Dhr. Roland Planchar als plaatsvervangende voorzitter benoemd.

Als gevolg van de wijziging van de wet van 2 juni 1998 houdende oprichting van het Centrum door de wet van 12 april 2004, telt het Centrum acht vaste en acht plaatsvervangende leden, aangesteld voor een termijn van zes jaar.

De leiding en de samenstelling van de dienst zijn ongewijzigd met Dhr. Eric Brasseur als directeur. 
Vaste leden
 Dhr. Luc WILLEMS (N)
 voorzitter
 Dhr. Hendrik PINXTEN (N)
 Dhr. Peter DE MEY (N)
 Dhr. Rao BALAGANGADHARA (N)
 Dhr. Roland PLANCHAR (F)
 plaatsvervangende voorzitter
 Dhr. Gérard DE CONINCK (F)
  ex- lid
 Dhr. Jean-François HUSSON (F)
 Dhr. Eric ROBERT (F)
 
 
Plaatsvervangende leden
 Mevr. Kathleen JANSEN (N)
 Dhr. Olivier FAELENS (N)
 Dhr. Bert BROECKAERT (N)
 Dhr. Johan Detraux (N)
  ex- lid
 Dhr. Jean-François NANDRIN (F)
  ex- lid
 Dhr. Dany LESCIAUSKAS (F)
 Mevr.Mireille STALLMASTER-DEGEN(F)
 Dhr. Stéphane CELESTIN (F)
 ex- lid