Nieuwe mandaten bij het IACSSO

De Kamer van volksvertegenwoordigers is tijdens de plenaire zittingen van 2, 9, 16 juli en 17 september 2020, overgegaan tot de benoeming van de nieuwe leden (van de raad) van het I.A.C.S.S.O.

De Afgevaardigden hebben Dhr. Guy Rapaille als voorzitter en Dhr. Luc Willems als plaatsvervangende voorzitter benoemd.

Als gevolg van de wijziging van de wet van 2 juni 1998 houdende oprichting van het Centrum door de wet van 12 april 2004, telt het Centrum acht vaste en acht plaatsvervangende leden, aangesteld voor een (éénmaal hernieuwbaar) termijn van zes jaar.