Perscommuniqué

(21 september 2004)

Het Informatie- en Adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties (I.A.C.S.S.O.) heeft kennis genomen van het rapport 2004 van het Amerikaanse State Department aangaande de religieuze vrijheid in de wereld, en meer precies van het hoofdstuk gewijd aan België

Het Centrum stelt vast dat in het rapport rekening wordt gehouden met steeds meer gediversifieerde bronnen, alhoewel de kritische houding ten aanzien van België blijft bestaan.

Daarenboven merkt het Centrum in het rapport een aantal foutieve elementen op.

Zo beweert het rapport 2004 dat op het einde van de in het rapport behandelde periode, "geen enkele beschuldiging werd uitgesproken" (no formal charges had been filed) in het kader van het strafrechtelijk onderzoek ten aanzien van Scientology in België.

Deze informatie loochent de berichtgeving van het Parket van Brussel van vrijdag 26 maart 2003, overgenomen door het agentschap Belga op 28 maart 2003, waarin wordt bevestigd dat "acht leiders van de Kerk van Scientology van België eind 2002 in beschuldiging werden gesteld voor het vormen van een criminele organisatie (…). Sommigen onder hen worden beschuldigd van oplichting, inbreuken op de wet op de privacy of ook illegale uitoefening van de geneeskunde en de farmacie".

Zij loochent eveneens, bij diezelfde gelegenheid, dat de Belgische afdeling van Scientology, in de hoedanigheid van rechtspersoon, wordt getroffen.

Deze informatie die in overeenstemming is met het principe van het vermoeden van onschuld van de beschuldigden en die reeds had kunnen vermeld worden in het rapport 2003 werd evenwel niet opgenomen in het rapport 2004.