De Morgen, 04/10/2004
Brussel
Belga / eigen berichtgeving

Nica Broucke

Militante tegen sekten Julia Nyssens overleden

Julia Nyssens, oprichster van de Association Belge de Défense de l'Individu et de la Famille (ADIF) en militante in de strijd tegen sekten, is op 73-jarige leeftijd overleden. De Franstalige advocate stichtte de organisatie ADIF in 1976 nadat ze de verdediging van enkele slachtoffers had opgenomen en vastgesteld had welke ravage sekten konden aanrichten. De ADIF analyseerde het doen en laten van sektarische bewegingen op een ogenblik dat ze in een juridisch vacuüm opereerden. Mede door de actie van Julia Nyssens werd in 1997 een parlementaire onderzoekscommissie Sekten in het leven geroepen. In haar rapport pleitte die commissie voor de oprichting van een onafhankelijk observatorium voor sekten die informatie over alle mogelijke sekten en religieuze bewegingen met sektarische kenmerken moet verzamelen.Julia Nyssens maakte deel uit van dat Informatie- en Adviescentrum, dat na de commissiewerkzaamheden werd geïnstalleerd. De inventaris van 189 sektarische bewegingen of 'groeperingen met een levensbeschouwelijk of godsdienstig doel die zich in hun praktijken overgeven aan schadelijke activiteiten, het individu of de samenleving schaden of de menselijke waardigheid aantasten' waarmee de commissie in mei 1997 in haar rapport uitpakte en die als werkinstrument voor de bovenvermelde federale instelling fungeerde, zorgde indertijd voor heel wat politieke commotie. Katholiek geïnspireerde bewegingen als Het Werk en Opus Dei en antroposofische verenigingen als de Steiner-pedagogie figureerden immers op deze lijst van 'gevaarlijke sekten' terwijl, tot grote frustratie van enkele christen-democraten, een vereniging als de loge niet werd opgenomen.

© De Morgen 2004