Het I.A.C.S.S.O.           Le C.I.A.O.S.N.  

            

Flyer in Deutsch : Das IBZSSO

Is dat een sekte ?            Est-ce une secte ?  

 

Sektarische ontsporingen        Dérives sectaires
inzake lichamelijke en                en matière de santé
geestelijke gezondheid           physique et mentale

    

Verletzungen von gesundheitlichen
Rechten durch Sekten

Nuttige links:

Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu :
>
Patiëntenrechten bemiddeling


> Orde van geneesheren

> Site van de federale politie
> Site van de lokale politie

> Parket van de prokureur des Konings (opzoeking per gemeente)