Het I.A.C.S.S.O.           Le C.I.A.O.S.N.  

            

Is dat een sekte ?            Est-ce une secte ?  

 

Sektarische ontsporingen     Dérives sectaires
inzake gezondheid           en matière de santé  
                                                      physique et mentale

Liens utiles:

Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu :
ØPatiëntenrechten bemiddeling


ØOrde van geneesheren

ØSite van de federale politie
ØSite van de lokale politie

ØParket van de prokureur des Konings (opzoeking per gemeente)