BELEID VAN HET IACSSO
INZAKE DE VERWERKING
VAN DE PERSOONSGEGEVENS
VAN BEZOEKERS EN GEBRUIKERS

 

 

Het IACSSO is een Belgisch federaal Centrum dat het verschijnsel van de schadelijke sektarische organisaties in België en hun internationale bindingen bestudeert. Het IACSSO wordt vertegenwoordigd door haarvoorzitter en directeur. Het IACCSO bevindt zich in de Hoogstraat 139, 1000 Brussel.

 

Persoonsgegevens die de gebruiker meedeelt bij het vragen om informatie of advies verwerkt het IACSSO slechts om aan de vraag van de gebruiker te kunnen voldoen, en om de opdrachten te vervullen die haar werden toevertrouwd door de Wet van 2 juni 1998 houdende de oprichting van een informatie- en adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties.


De persoonsgegevens omvatten identificatiegegevens (
namen, adressen, telefoonnummers of e-mail adressen van de gebruikers, voor zover dat ze die informatie hebben verstrekt) en eventueel gegevens die betrekking hebben op de toetreding van de gebruikers tot bewegingen waarover hun informatievraag gaat. Deze gegevens worden bewaard gedurende 10 jaar, om een opvolging tot stand te brengen in het kader van de informatie- en adviesopdracht van het IACSSO zoals voorzien in de wet van 2 juni 1998.

 

De persoonsgegevens van de gebruikers worden in geen geval verwerkt voor commerciële doeleinden.

 

Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan het personeel dat de verzoeken behandelt.

 

Indien het IACSSO in de uitvoering van zijn opdrachten kennis krijgt van een misdaad of wanbedrijf, is het IACSSO volgens artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering verplicht daarvan aangifte te doen bij de procureur des Konings.

 

Elke persoon wiens gegevens worden verwerkt, kan zijn persoonlijke gegevens inkijken en ze laten verbeteren