April 2024 :
> Nieuwe aanwinsten Januari - Maart 2024

Februari 2024 :
> Publicatie van het activiteitenverslag 2017-2023 van het IACSSO

December 2023 :
> Nieuwe aanwinsten November - December 2023

November 2023 :
> Nieuwe aanwinsten September - Oktober 2023

September 2023 :
> Nieuwe aanwinsten Juli - Augustus 2023

6 Juli 2023 :
> Publicatie van de aanbeveling van het IACSSO inzake
de hulp aan slachtoffers van sektarische beïnvloeding

Juli 2023 :
> Nieuwe aanwinsten Mei - Juni 2023

Mei 2023 :
> Nieuwe aanwinsten Maart - April 2023

Februari 2023 :
> Nieuwe aanwinsten Januari - Februari 2023

December 2022 :
> Nieuwe aanwinsten Oktober - December 2022

Oktober 2022 :
> Nieuwe aanwinsten Augustus - September 2022

Augustus 2022 :
> Nieuwe aanwinsten Juni - Juli 2022

Juni 2022 :
> Nieuwe aanwinsten Maart - Mei 2022

Maart 2022 :
> Nieuwe aanwinsten Januari - Februari 2022

Januari 2022 :
> Nieuwe aanwinsten September - December 2021

December 2021 :
Toevoeging van de de adviezen van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België over de machine van Rife, de Iatrosofie en het gebruik van psychotrope stoffen (in het bijzonder ayahuasca en iboga) in de spirituele markt
+ Juridische nota over ayahuasca
> Adviezen en aanbevelingen

September 2021 :
> Nieuwe aanwinsten December 2020 - Augustus 2021

November 2020 :
> Nieuwe aanwinsten Januari - November 2020

Januari 2020 :
> Nieuwe aanwinsten Augustus - December 2019

Augustus 2019 :
> Nieuwe aanwinsten Februari - Juli 2019

Februari 2019 :
> Nieuwe aanwinsten September 2018 - Januari 2019

12 December 2018 :
Oproep tot kandidaten leden van het IACSSO (zie actualiteit)
BELGISCH STAATSBLAD van 12.12.2018
Mandaten toe te kennen door de Kamer van volksvertegenwoordigers
en kandidaten voor te dragen door de Ministerraad

September 2018 :
> Nieuwe aanwinsten Februari 2018 - Augustus 2018

Februari 2018 :
> Nieuwe aanwinsten September 2017 - Januari 2018

23 November 2017 :

> Publicatie van het tweejaarlijks verslag 2015-2016 van het IACSSO

September 2017 :
> Nieuwe aanwinsten Maart - Augustus 2017

Maart 2017 :
> Nieuwe aanwinsten December 2016 - Februari 2017

December 2016 :
> Nieuwe aanwinsten Oktober - November 2016

Oktober 2016 :
> Nieuwe aanwinsten Juni - September 2016

Juni 2016 :
> Nieuwe aanwinsten Oktober 2015 - Mei 2016

Oktober 2015 :
> Nieuwe aanwinsten Mei - September 2015

23 September 2015 :

> Publicatie van het tweejaarlijks verslag 2013-2014 van het IACSSO

Mei 2015 :
> Nieuwe aanwinsten Maart - April 2015

Maart 2015 :
> Nieuwe aanwinsten Januari - Februari 2015

Januari 2015 :
> Nieuwe aanwinsten November - December 2014

November 2014 :
> Nieuwe aanwinsten September - Oktober 2014

September 2014 :
> Nieuwe aanwinsten Juli - Augustus 2014

Juli 2014 :
> Nieuwe aanwinsten Mei - Juni 2014

Mei 2014 :
> Nieuwe aanwinsten Maart - April 2014

21 Maart 2014 :
> Publicatie van het Advies van 2 september 2013
over de Kerk der Zevendedags Adventisten

Maart 2014 :
> Nieuwe aanwinsten Januari - Februari 2014

Januari 2014 :
> Nieuwe aanwinsten November - December 2013

13 November 2013 :

> Publicatie van het tweejaarlijks verslag 2011-2012 van het IACSSO

November 2013 :
> Nieuwe aanwinsten September - Oktober 2013

September 2013 :
> Nieuwe aanwinsten Juli - Augustus 2013

Juli 2013 :
> Nieuwe aanwinsten Mei - Juni 2013

6 Mai 2013 : Informatie :

Publicatie in het Belgisch Staatsblad :

> Duitse vertaling van de Wet van 2 juni 1998, gewijzigd bij de wet van 12 april 2004 : Wet houdende oprichting van een Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties en van een Administratieve co÷rdinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties.

Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt :
> Deutsche Übersetzung des Gesetzes von 2. JUNI 1998, abgeändert durch das Gesetz vom 12. April 2004 : Gesetz zur Einrichtung eines Informations- und Beratungszentrums über die schädlichen sektiererischen Organisationen und eines Administrativen Koordinationsbüros in Sachen Bekämpfung der schädlichen sektiererischen Organisationen.

Mei 2013 :
> Nieuwe aanwinsten Maart - April 2013

Maart 2013 :
> Nieuwe aanwinsten Januari - Februari 2013

Januari 2013 :
> Nieuwe aanwinsten November - December 2012

20 December 2012 - Kamer van Volksvertegenwoordigers :
> Benoeming van de LEDEN van het IACSSO - Nieuwe mandaten.

26 November 2012 :Informatie : Publicatie in het Belgisch Staatsblad

> Publicatie van de duitse vertaling van de Wet van 26/11/2011 tot wijziging en aanvulling van het Strafwetboek teneinde het misbruik van de zwakke toestand van personen strafbaar te stellen, en de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen tegen mishandeling uit te breiden.

> Veröffentlichung im Belgischen Gesetzblatt der deutschen Übersetzung des Gesetzes vom 26/11/2011 zur Abänderung und Ergänzung des Strafgesetzbuches zwecks Unterstrafestellung der Ausnutzung der Situation von Schwächeren und zwecks Ausweitung des strafrechtlichen Schutzes schutzbedürftiger Personen vor Misshandlung

November 2012 :
> Nieuwe aanwinsten September - Oktober 2012

September 2012 :
> Nieuwe aanwinsten Juli - Augustus 2012

Juli 2012 :
> Nieuwe aanwinsten Mei - Juni 2012

Mei 2012 :
> Nieuwe aanwinsten Maart - April 2012

Maart 2012 :
> Nieuwe aanwinsten Januari - Februari 2012

23 - 31 Januari 2012 : Informatie : Publicaties in het Belgisch Staatsblad

> Publicatie van de Wet van 26/11/2011 tot wijziging en aanvulling van het Strafwetboek
teneinde het misbruik van de zwakke toestand van personen strafbaar te stellen, en de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen tegen mishandeling uit te breiden .

> IACSSO : oproep aan kandidaten

Januari 2012 :
> Nieuwe aanwinsten November - December 2011

November 2011 :
> Nieuwe aanwinsten September - Oktober 2011

14 Oktober 2011 :

> Publicatie van het tweejaarlijks verslag 2009-2010 van het IACSSO

Studie van een specifiek geval :
Het gebruik van psychotrope stoffen in de spirituele markt

September 2011 :
> Nieuwe aanwinsten Juli - Augustus 2011

Juli 2011 :
> Nieuwe aanwinsten Mei - Juni 2011

Mei 2011 :
> Nieuwe aanwinsten Maart - April 2011

Maart 2011 :
> Nieuwe aanwinsten Januari - Februari 2011

Januari 2011 :
> Nieuwe aanwinsten November - December 2010

November 2010 :
> Nieuwe aanwinsten September - Oktober 2010

September 2010 :
> Nieuwe aanwinsten Juli - Augustus 2010

Juli 2010 :
> Nieuwe aanwinsten Mei - Junil 2010

Meit 2010 :
> Nieuwe aanwinsten Maart - April 2010

Maart 2010 :
> Nieuwe aanwinsten Januari - Februari 2010

Januari 2010 :
> Nieuwe aanwinsten November - December 2009

November 2009 :
> Publicatie van het tweejaarlijks activiteitenverslag 2007-2008 van het IACSSO
> Casestudy : 2012 & Het Einde van de Wereld

> Nieuwe aanwinsten September - Oktober 2009

September 2009 :
> Nieuwe aanwinsten Juli - Augustus 2009

Juli 2009 :
> Nieuwe aanwinsten Mei - Juni 2009

Mei 2009 :
> Nieuwe aanwinsten Maart - April 2009

Maart 2009 :
> Nieuwe aanwinsten Januari - Februari 2009.

Januari 2009 :
> Nieuwe aanwinsten November - December 2008

November 2008 :
> Nieuwe aanwinsten September - Oktober 2008

September 2008 :
> Nieuwe aanwinsten Juli - Augustus 2008

Juli 2008 :
> Nieuwe aanwinsten Mei - Juni 2008

Mei 2008 :
> Nieuwe aanwinsten Maart - April 2008

Maart 2008 :
> Nieuwe aanwinsten Januari - Februari 2008

Januari 2008 :
> Nieuwe aanwinsten November - December 2007

November 2007 :
> Nieuwe aanwinsten September - Oktober 2007

September 2007 :
> Nieuwe aanwinsten Juli - Augustus 2007

Juli 2007 :
> Nieuwe aanwinsten Mei - Juni 2007

Juni 2007 :
> Publicatie van het tweejaarlijks activiteitenverslag 2005-2004 van het IACSSO

Mei 2007 :

> Nieuwe aanwinsten Maart - April 2007

Maart 2007 :
> Nieuwe aanwinsten Januari - Februari 2007

Februari 2007 :

> Informatiebrochures :

Januari 2007 :
> Nieuwe aanwinsten November - December 2006

13 november 2006 :

> Informatiebrochures on line gezet

November 2006 :

> Nieuwe aanwinsten September - Oktober 2006

01 september 2006 :
> Nieuwe aanwinsten Juli - Augustus 2006

03 Juli 2006 :

> Arrest van 12 juni 2006 van het Hof van beroep te Brussel aangaande het advies van 7 maart 2005 van het IACSSO over Sahaja Yoga

April 2006 : Actualiteit


> Nieuwe publicatie: de Cordes Henri, L’Etat belge face aux dérive sectaires,
Bruxelles : CRISP – Centre de Recherche et d’Information Socio-Politique,
Courrier hebdomadaire n° 1908, 2006, 48 p., ISSN : 0008-9664 www.crisp.be

23 Maart 2006 :


> Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers: Opvolging van de aanbevelingen van
de parlementaire onderzoekscommissie «sekten». Verslag namens de werkgroep belast met de opvolging van de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie «sekten», uitgebracht door de heer Jean-Pierre Malmendier. Kamer, 4e zitting van de 51e zittingsperiode.
DOC 51 2357/001

Maart 2006 :

> Nieuwe aanwinsten Januari - Februari 2006

Februari 2006 :


> Nu in boekhandel: AFRIQUES n ° 6 - Le mensuel de l'Afrique au pluriel.
Dossier : Les Eglises Parallèles & Entretien avec M.Henri de Cordes, Président du CIAOSN, à propos du "danger réel ou potentiel que présentent les "Eglises parallèle" et les sectes.
Groupe World Africa News -ENGEST SA - avenue Louise 209A -B 1050 Bruxelles infos@magafriques.be - ISSN 1781-8001

Januari 2006 :

> Nieuwe aanwinsten November - December 2005

November 2005 :

> Nieuwe aanwinsten September - Oktober 2005


Oktober 2005 :


> Publicatie van het tweejaarlijks activiteitenverslag 2003-2004 van het IACSSO

01 September 2005 :
> Nieuwe aanwinsten Juli - Augustus 2005

Augustus 2005 :


>  Toevoegen van de aanbeveling voor de bescherming van de titel van psychotherapeut
en het advies over Sahaja Yoga onder het menu Publicaties / Advies.

30 Juni 2005 :

> Nieuwe aanwinsten Mei - Juni 2005

28 juni 2005 :


> Actualiteit : Pers - La libre Belgique - La Belgique s'arme contre les sectes.


13 Juni 2005 :


>
Perscommuniqué :
   Benoeming van de nieuwe leden van het IACSSO.

Mei 2005 :

> Nieuwe aanwinsten Maart - April 2005

Maart 2005 :
> Nieuwe aanwinsten Januari - Februari 2005


Februari 2005 :

> communiqué : 8 februari, Safer Internet Day

Januari 2005 :


> Bibliografie van de aanwezige boeken bijgewerkt
   Nieuwe aanwinsten November - December 2004

19 november 2004 :

BELGISCH STAATSBLAD van 19.11.2004 : Actualiteit

KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
Informatie- en adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties.
Oproep tot kandidaten. - Mandaten te begeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE
Informatie- en adviescentrum voor schadelijke sektarische organisaties.
Oproep voor kandidaten voor te dragen door de Ministerraad

03 november 2004 :

> Bibliografie van de aanwezige boeken bijgewerkt
   Nieuwe aanwinsten September - Oktober 2004

Oktober 2004 :

> Actualiteit : Pers - La libre Belgique 02/10/2004 - De Morgen 04/10/2004

21 september 2004 :


> Actualiteit : Perscommuniqué - US Repport 2004

01 september 2004 :

> Bibliografie van de aanwezige boeken bijgewerkt
   Nieuwe aanwinsten Juli - Augustus 2004


22 juli 2004 :

> Bibliografie van de aanwezige boeken bijgewerkt
   Nieuwe aanwinsten
> Links "Hulp en informatie in het buitenland"


30 april 2004 :


> Publicatie in het belgish Staatsblad van de wet van 12 april 2004
   tot wijziging van de wet van 2 juni 1998 houdende oprichting van
   een Informatie- en adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties
   en van een Administratieve coördinatiecel inzake de strijd tegen
   schadelijke sektarische organisaties


01 april 2004 :


> Bibliografie van de aanwezige boeken bijgewerkt
  (Aanvulling van meer dan 250 referenties)

September 2003 :

> Publicatie van het tweejaarlijks activiteitenverslag 2001-2002 van het IACSSO