Wij beantwoorden al uw vragen in verband met schadelijke sektarische organisaties in het algemeen, of over een beweging in het bijzonder. Voor juridische informatie kan u eveneens bij ons terecht. Wij verlenen geen psychologische bijstand maar kunnen u wel doorverwijzen naar verenigingen die hierin zijn gespecialiseerd.

Op vraag van de publieke autoriteiten of op eigen initiatief kan het Centrum adviezen formuleren of aanbevelingen doen over het verschijnsel van schadelijke sektarische organisaties. Deze adviezen en aanbevelingen zijn niet bindend.

Wij bestuderen het verschijnsel van de schadelijke sektarische organisaties in België en hun internationale bindingen en vertakkingen.

Het I.A.C.S.S.O. beschikt over een gespecialiseerde bibliotheek. U vindt er: encyclopedieën, referentiewerken, tijdschriften, rapporten, documentatiemappen, video's, cd-rom…

Wij verlenen steun en begeleiding aan instellingen, organisaties en verleners van juridische bijstand.