Belgisch federaal Centrum opgericht door de wet van 2 juni 1998 als gevolg van de aanbevelingen van het Parlementair Onderzoek

"met het oog op de beleidsvorming  ter bestrijding van de onwettige  praktijken van de sekten en van de  gevaren ervan voor de samenleving en voor het individu, inzonderheid voor de minderjarigen",

voor het oprichten van een observatorium van de sekten in België, bevindt het IACSSO zich sinds de zomer van 2000 in de gebouwen van de 'espace Jacqmotte' gelegen in de Hoogstraat 139 in het centrum van Brussel.


Het IACSSO bestudeert het verschijnsel van de schadelijke sektarische organisaties in België en hun internationale bindingen.

Het Centrum beschikt over een bibliotheek die bestaat uit

meerdere duizenden referentiewerken, encyclopedieën, tijdschriften, rapporten, documentatiemappen, video's, dvd's, cd-rom...

De bibliotheek is weer open voor het publiek op dinsdag en woensdag op afspraak.
 

Het Centrum heeft kennis genomen van het vonnis uitgesproken op 16 juni 2022 door de 4de Kamer van de Franstalige rechtbank te Brussel. Gezien het uitvoerbare karakter van deze laatste zorgt hij voor de vereiste publicatie van de beslissing.
Laatstgenoemde is in zijn geheel beschikbaar op de website van het IACSSO via de volgende link: www.iacsso.be/154-4-2022.pdf
Het Centrum betwist de conclusie van de rechtbank van eerste aanleg, de Belgische Staat heeft besloten om tegen dit vonnis in beroep te gaan.
Het Centrum bevestigt, voor zover nodig, dat het er altijd voor heeft gezorgd dat het zijn wettelijke opdracht met de nodige nauwkeurigheid en voorzichtigheid vervult om objectieve, transparante, pluralistische en verantwoorde informatie te verstrekken.

 
© IACSSO -  Hoogstraat 139  3de verdieping (espace Jacqmotte)   -  1000 Brussel - BELGIË
Tel: 0032 (0) 2 / 504.91.68  -  Email: info@iacsso.be - Ondernemingsnummer: 0308.357.753
Beleid van het IACSSO inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer